Leesbalans

Leren lezen met dyslexie

Leesbalans is een programma voor kinderen die het wegens leesproblemen of dyslexie niet redden met alleen een ‘gewone’ leesmethode. Leesbalans biedt een vaste leerlijn, met structureel extra oefening. Daarnaast kunnen de kinderen gewoon meedoen met de reguliere lessen. Zo krijgen ze extra hulp én lopen ze – in hun eigen tempo – hun achterstand in.

Leesbalans in een notendop 

Alle kinderen kunnen leren lezen. Bij kinderen met leesproblemen of dyslexie gaat dat alleen wat moeizamer. Daardoor lopen ze het gevaar om achter te raken en niet meer te kunnen aanhaken bij de groep.

 

Structurele hulp aan kinderen met dyslexie 

Speciaal voor kinderen met leesproblemen of dyslexie is Leesbalans ontwikkeld; een compleet programma dat naast elke methode voor aanvankelijk en voortgezet lezen kan worden ingezet. Leesbalans biedt risicokinderen al vanaf groep 2 een vaste leerlijn. Ze kunnen gewoon met de reguliere lessen meedoen en tegelijkertijd – in hun eigen tempo – hun achterstand inlopen.


 1. compleet programma voor kinderen in groep 2 t/m 8  
 2. duidelijke leerlijn met een vaste structuur en rustige opbouw
 3. naadloze aansluiting bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie

Leesbalans in een notendop 

Alle kinderen kunnen leren lezen. Bij kinderen met leesproblemen of dyslexie gaat dat alleen wat moeizamer. Daardoor lopen ze het gevaar om achter te raken en niet meer te kunnen aanhaken bij de groep.

 

Structurele hulp aan kinderen met dyslexie 

Speciaal voor kinderen met leesproblemen of dyslexie is Leesbalans ontwikkeld; een compleet programma dat naast elke methode voor aanvankelijk en voortgezet lezen kan worden ingezet. Leesbalans biedt risicokinderen al vanaf groep 2 een vaste leerlijn. Ze kunnen gewoon met de reguliere lessen meedoen en tegelijkertijd – in hun eigen tempo – hun achterstand inlopen.


 1. compleet programma voor kinderen in groep 2 t/m 8  
 2. duidelijke leerlijn met een vaste structuur en rustige opbouw
 3. naadloze aansluiting bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie

Voordelen voor leerkrachten:

 • in te zetten naast elke methode voor aanvankelijk of voorgezet lezen

 • aansluiting bij het dyslexieprotocol

 • ook in te zetten door remedial teachers en logopedisten 

 • ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs

Ontdek de didactiek achter Leesbalans

Leesbalans in de praktijk 

Leesbalans is ontwikkeld voor kinderen bij wie het proces van het leren lezen moeizaam verloopt. Deze kinderen raken achter en kunnen op den duur niet meer aanhaken bij de rest van de groep – ook niet bij andere vakken. 

 

Werken met routines

Kinderen met leesproblemen of dyslexie hebben behoefte aan een vaste structuur en een duidelijke aanpak. Daarom werkt de leerkracht bij Leesbalans met routines. Via een stapsgewijze, effectieve en terugkerende aanpak krijgen kinderen een onderdeel aangeleerd; bijvoorbeeld de tweetekenklanken, hoofdletters of langere woorden.

 

Aansluiting bij dyslexieprotocol 

Leesbalans bestaat uit zes delen die naadloos aansluiten bij de opzet van het dyslexieprotocol. Al in groep 2 kunnen kinderen met dit programma starten. Zolang ze ondersteuning nodig hebben, kun je Leesbalans tot en met groep 8 blijven inzetten.


 • deel 1: groep 2, begin groep 3
 • deel 2, 3 en 4: groep 3
 • deel 5 en 6: groep 4 tot en met 8

 

Voor remedial teaching en speciaal onderwijs

Leesbalans wordt veel ingezet door RT-praktijken en RT-begeleiders in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is Leesbalans bij uitstek geschikt voor het speciaal basisonderwijs. De leerlijn in kleine stapjes sluit namelijk goed aan bij de ontwikkelingscapaciteit van leerlingen op deze scholen.

 

Ontdek hoe Leesbalans is opgebouwd
Hoe kunnen we je helpen?