Leesbalans

Leren lezen met dyslexie

Leesbalans is een programma voor kinderen die het wegens leesproblemen of dyslexie niet redden met alleen een ‘gewone’ leesmethode. Leesbalans biedt een vaste leerlijn, met structureel extra oefening. Daarnaast kunnen de kinderen gewoon meedoen met de reguliere lessen. Zo krijgen ze extra hulp én lopen ze – in hun eigen tempo – hun achterstand in.

Effectieve aanpak bij leesproblemen  

Ook kinderen met leesproblemen kunnen leren lezen. Ze hebben daarbij wél meer oefening en hulp nodig. Leesbalans is opgebouwd rondom de aandachtspunten van deze kinderen. 

Leesbegrip moet vooropstaan, (juist) ook bij kinderen met leesproblemen.

Lezen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen die niet goed kunnen lezen, hebben dan ook vaak moeite met andere vakken. Ze begrijpen tenslotte hun schoolboeken niet! Om een blijvende achterstand te voorkomen, besteedt Leesbalans vanaf het begin volop aandacht aan leesbegrip.


Routines zorgen voor houvast bij kinderen en leerkrachten.

Kinderen met leesproblemen hebben behoefte aan structuur. Leesbalans leert kinderen daarom een vaste aanpak aan voor de problemen die ze tegenkomen bij het leren lezen. Dat gebeurt in de vorm van korte stripjes. Juist voor zwakkere lezers betekent dit een geweldige steun.

Blijf kinderen met leesproblemen betrekken bij hun groep.

Kinderen die werken met Leesbalans krijgen twee keer in de week extra instructie. Daarnaast doen ze met de rest van de groep mee aan de klassikale activiteiten voor taal en lezen. Ze pikken daarbij het nodige op van de gezamenlijke instructie. Doordat de risicokinderen op de hoogte blijven van de groepsactiviteiten, kunnen ze – wanneer hun basis sterk genoeg is – weer aanhaken bij de groep. Dat voorkomt een nóg grotere achterstand. 


Aanvullende series met leesboeken 

Juist voor kinderen met een leesachterstand is het belangrijk dat hun plezier in lezen wordt gestimuleerd. Alleen dán blijven ze lezen, en maken ze dus de leeskilometers die ze zo hard nodig hebben. Als aanvulling op Leesbalans kun je daarom verschillende leesseries inzetten, die speciaal voor deze kinderen zijn geschreven. 


Samenleesboeken

De tekst in elk Samenleesboek is geschreven op twee verschillende niveaus die elkaar steeds afwisselen. Een zwakkere lezer leest op die manier heerlijk samen met een meer ervaren lezer, zoals een ouder kind, een ouder of een leerkracht.

 

Lees meer over Samenleesboeken

 


Spannend! 

Zwakkere lezers in de midden- en bovenbouw grijpen vaak mis bij het zoeken naar een leuk boek dat aansluit bij hun leeftijd én leesniveau. Speciaal voor zwakkere lezers in groep 5 tot en met 8 is daarom de Spannend!-leesserie ontwikkeld. Deze superspannende verhalen zijn absoluut niet kinderachtig!

 

Lees meer over de leesserie Spannend!

 


Skoop

Voor zwakkere lezers in de midden- en bovenbouw kan het een uitdaging zijn om een informatief boek te vinden dat zowel bij hun leesniveau als bij hun interesses past. Daarom staan de boeken van Skoop – in tegenstelling tot veel andere informatieve boeken – niet vol met moeilijke woorden. Wel leerzaam, niet te moeilijk!

 

Lees meer over de leesserie Skoop

Hoe kunnen we je helpen?