Leesbalans

Leren lezen met dyslexie

Leesbalans is een programma voor kinderen die het wegens leesproblemen of dyslexie niet redden met alleen een ‘gewone’ leesmethode. Leesbalans biedt een vaste leerlijn, met structureel extra oefening. Daarnaast kunnen de kinderen gewoon meedoen met de reguliere lessen. Zo krijgen ze extra hulp én lopen ze – in hun eigen tempo – hun achterstand in.

Opbouw van Leesbalans

Kinderen met leesproblemen hebben veel baat bij een duidelijke en vaste structuur. Bij de ontwikkeling van Leesbalans stond dat uitgangspunt voorop.  


  • 2 lessen per week 
  • lessen van 30 tot 45 minuten 
  • individueel werken of met een groepje 
  • begeleiding door klassenleerkracht of remedial teacher 
  • opdrachten voor in de groep en voor thuis 
  • bij de start van ieder blok een instaptoets
  • na elk blok een afsluitende toets 

Aansluiting bij dyslexieprotocol

De structuur van Leesbalans sluit volledig aan bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Maar waar dat protocol pas start in groep 3, kan Leesbalans al worden ingezet vanaf groep 2. Zo kun je risicoleerlingen al heel vroeg extra begeleiding bieden. Hoe sneller kinderen hulp krijgen, hoe makkelijker ze tenslotte hun achterstand inlopen. Voorbereiding op groep 3 voor risicoleerlingen | Groep 2 en 3

Thema’s: fonemisch bewustzijn en oriëntatie op letters.

3 blokken met elk 6 lessen


Interventie 1 | Groep 3 (oktober – februari)

Thema: elementaire leeshandeling (analyse, synthese en letterkennis). 

3 blokken met elk 6 lessen


Interventie 2 | Groep 3 (februari – maart) 

Thema’s: volledige letterkennis (ook tweetekenklanken en klankonzuivere lettercombinaties) en decodeersnelheid. 

3 blokken met elk 6 lessen


Interventie 3 | Groep 3 (maart – mei) 

Thema’s: hoofdletters, langere woorden (AVI E3) en automatisering van het leesproces. 

3 blokken met elk 6 lessen


Voor leerlingen die ook na groep 3 meer tijd en instructie nodig hebben | Groep 4

Thema’s: langere woorden (AVI M4 en E4), automatisering van het leesproces, zelfstandig lezen, leespromotie en leesbegrip.  

3 blokken met elk 18 lessen


Voor leerlingen die ook na groep 3 meer tijd en instructie nodig hebben | Groep 4 t/m 8

Thema’s: leren lezen via herhaald lezen en/of via de ervaringsgerichte methode.

3 blokken met elk 18 lessen


Aansluiting bij dyslexieprotocol

De structuur van Leesbalans sluit volledig aan bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Maar waar dat protocol pas start in groep 3, kan Leesbalans al worden ingezet vanaf groep 2. Zo kun je risicoleerlingen al heel vroeg extra begeleiding bieden. Hoe sneller kinderen hulp krijgen, hoe makkelijker ze tenslotte hun achterstand inlopen. Voorbereiding op groep 3 voor risicoleerlingen | Groep 2 en 3

Thema’s: fonemisch bewustzijn en oriëntatie op letters.

3 blokken met elk 6 lessen


Interventie 1 | Groep 3 (oktober – februari)

Thema: elementaire leeshandeling (analyse, synthese en letterkennis).

3 blokken met elk 6 lessen


Interventie 2 | Groep 3 (februari – maart) 

Thema’s: volledige letterkennis (ook tweetekenklanken en klankonzuivere lettercombinaties) en decodeersnelheid.

3 blokken met elk 6 lessen


Interventie 3 | Groep 3 (maart – mei) 

Thema’s: hoofdletters, langere woorden (AVI E3) en automatisering van het leesproces. 

3 blokken met elk 6 lessen


Voor leerlingen die ook na groep 3 meer tijd en instructie nodig hebben | Groep 4

Thema’s: langere woorden (AVI M4 en E4), automatisering van het leesproces, zelfstandig lezen, leespromotie en leesbegrip.  

3 blokken met elk 18 lessen


Voor leerlingen die ook na groep 3 meer tijd en instructie nodig hebben | Groep 4 t/m 8

Thema’s: leren lezen via herhaald lezen en/of via de ervaringsgerichte methode.

3 blokken met elk 18 lessen

Hoe kunnen we je helpen?