Aanvraag verwerkersovereenkomst 4.0


Delubas is een ‘verwerker’ die in opdracht van scholen persoonsgegevens verwerkt voor de levering en het gebruik van digitale leermiddelen. Afspraken hierover kunnen onderling worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Via dit formulier kun je een verwerkersovereenkomst aanvragen.

Mijn gegevens
Mijn school (indien van toepassing)
Overkoepelende organisatie
Bij voorkeur stellen we een verwerkersovereenkomst op voor een overkoepelende organisatie, zoals een stichting, vereniging of scholengroep. De overeenkomst geldt dan voor alle scholen die onder deze organisatie vallen. Vanzelfsprekend zijn de andere scholen niet verplicht om onze software te gebruiken. Maar als ze dat wel (gaan) doen, hoeft er niet opnieuw een overeenkomst te worden opgesteld. 

Maakt je school deel uit van een overkoepelende organisatie en mogen we de overeenkomst opstellen op naam van die organisatie? Vul dan hieronder de juiste gegevens in. 
Gegevens ondertekenaar van de overeenkomst
Contactpersoon bij beveiligingsincident en/of datalek
 
Scholenoverzicht
In een overeenkomst op naam van een overkoepelende organisatie vermelden we in een bijlage alle scholen die onder het bevoegd gezag van de organisatie vallen. Graag ontvangen we daarom een overzicht met de BRIN-nummers en gegevens van de betreffende scholen. Hier vind je een template voor zo’n overzicht. Bij voorkeur ontvangen we dit template ingevuld retour. Eventueel kun je ons een eigen overzicht sturen.