Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op onze website, Lesomgeving en Leeromgeving. Door gebruik te maken van deze diensten, ga je akkoord met deze disclaimer.


Delubas kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Delubas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Delubas.


De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Delubas kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Delubas niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.


Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Delubas gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft.


E-mailberichten en de eventueel bijgevoegde bestanden, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Indien je van ons een e-mail ontvangt maar niet de bedoelde geadresseerde bent (of degene bent die verantwoordelijk is voor het verstrekken van dit bericht aan geadresseerde), word je er hierbij op gewezen dat je geen recht hebt kennis te nemen van (de rest van) het e-mailbericht en de eventueel bijgevoegde bestanden, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de bedoelde geadresseerde. Indien je de e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij je vriendelijk doch dringend ons onmiddellijk op de hoogte te brengen ((0416) 380 482) en de e-mail van je computer te verwijderen zonder deze eerst te lezen, printen, door te sturen, te vermenigvuldigen of te publiceren.

 

Voor vragen en opmerkingen over de disclaimer kun je contact met ons opnemen via info@delubas.nl of telefonisch via (0416) 380 382..