Aanvullend materiaal

Vooruit! helpt kinderen met leesproblemen op weg door middel van deze differentiatie basisonderwijs

Vooruit!

voor kinderen met leesproblemen en dyslexie in groep 4 t/m 8

 

Sommige kinderen boeken weinig vooruitgang bij het lezen, zelfs met extra begeleiding in de klas. Met het interventieprogramma Vooruit! werk je gericht aan de leesproblemen van deze kinderen. Met Vooruit! doen ze succeservaringen op. Dat maakt lezen (weer) leuk!

 

Lees meer over Vooruit!

Differentiatie in het basisonderwijs voor taaltoppers met plustaak lezen en taal

Plustaak Taal & Lezen

voor de taalvaardigste kinderen in groep 2 t/m 8

 

Vanaf groep 2 is vaak al duidelijk welke kinderen goed zijn in taal. Speciaal voor deze taaltoppers zijn er verschillende Plustaken op het gebied van taal en lezen. Deze Plustaken bieden een verrijking van het aanbod in je lees- en taalmethode – welke methodes je ook gebruikt.

 

Lees meer over Plustaak Taal & Lezen

Biedt verbreding en verrijking aan, aan sterke rekenaars door middel van differentiatie in het basisonderwijs met plustaak rekenen

Plustaak Rekenen

voor de snelste rekenaars in groep 2 t/m 8

 

Het is belangrijk dat je snelste rekenaars niet nóg verder vooruit gaan lopen op de leerstof, om te voorkomen dat ze zich uiteindelijk gaan vervelen. Om die reden biedt Plustaak Rekenen een verbreding en verrijking van het aanbod in reguliere rekenmethodes.

 

Lees meer over Plustaak Rekenen

Leuke gevarieerde wereldoriëntatie opdrachten met plustaak wereldoriëntatie voor differentiatie in het basisonderwijs

Plustaak Wereldoriëntatie

voor de beste leerlingen in groep 5 t/m 8 

 

Zijn je beste leerlingen meestal eerder klaar dan de rest van de groep? De boeken van Plustaak Wereldoriëntatie staan vol leuke, gevarieerde en uitdagende opdrachten op alle gebieden van wereldoriëntatie. Het materiaal kan naast elke methode worden ingezet.

 

Lees meer over Plustaak Wereldoriëntatie

Biedt differentiatie aan in het basisonderwijs met onze plustaak studievaardigheden

Plustaak Studievaardigheden

voor de beste leerlingen in groep 5 t/m 8

 

Plustaak Studievaardigheden daagt de beste leerlingen in de bovenbouw uit met leuke en uiteenlopende opdrachten rondom studieteksten, informatiebronnen, en internetvaardigheden. Je kunt het materiaal inzetten naast elke methode – natuurlijk ook naast Blits.

 

Lees meer over Plustaak Studievaardigheden

Biedt continu differentiatie aan in het basisonderwijs met onze doorlopende leerlijn plusboeken

Plusboeken

voor de beste lezers in groep 3 t/m 8 

 

De Plusboekenlijn bestaat uit een serie lees- en werkboeken op niveau AVI M4 t/m E8 (AVI Plus). Daarmee bieden de boeken een doorlopende pluslijn voor betere lezers in groep 3 t/m 8. Je kunt de Plusboeken naast iedere leesmethode inzetten als uitdaging voor de betere lezers – natuurlijk ook naast Atlantis.

 

Lees meer over de Plusboeken

Oefen rekenvaardigheden met kies en reken, plustaak voor extra differentiatie in het basisonderwijs

Kies & Reken

extra rekenoefeningen voor alle kinderen 

 

Rekenen is een vaardigheid die vooral traint door te oefenen, te oefenen en te oefenen. Dankzij het spel- en puzzelachtige karakter van Kies & Reken blijven kinderen gemotiveerd en betrokken – óók de zwakkere rekenaars!

 

Lees meer over Kies & Reken

Ontwikkel geletterdheid op een speelse manier met deze differentiatie module voor het basisonderwijs

Van beginnende geletterdheid tot lezen

een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 

 

Met het programma Van beginnende geletterdheid tot lezen geef je alle beginnende lezers – van de vlotste leerlingen in groep 2 tot risicokinderen in groep 3 – de mogelijkheid om hun geletterdheid op een speelse manier te ontwikkelen. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, die los van elkaar of samen te gebruiken zijn.

 

Lees meer over dit programma

Laat kinderen extra oefenen op leestechniek en leesbegrip met Jippie

Jippie!

extra oefenen voor lezers in groep 3 en 4

 

Met de Jippie!-leesboeken kunnen beginnende lezers extra oefenen. Bij elk leesboekje hoort een werkboekje met opdrachten die gericht zijn op leestechniek en leesbegrip. Door de verschillende AVI-niveaus kun je Jippie! inzetten voor kinderen die moeite hebben met lezen, maar ook voor vlotte lezers die al wat meer aankunnen.

 

Lees meer over Jippie!