Leer kinderen spelenderwijs rekenvaardigheden aan met Kies & Reken
Rekenen voor álle kinderen

Rekenen leer je door veel te oefenen. Maar zie maar eens gemotiveerd en betrokken te blijven bij het invullen van saaie sommenrijen… Kies & Reken maakt rekenen leuk! Dankzij de spelletjes en puzzels in deze serie rekenen kinderen met plezier.

Kies & Reken gebruikt verschillende boeken om de rekenvaardigheden van kinderen te verbeterenKies & Reken in een notendop  

Rekenen is een vaardigheid die je vooral traint door te oefenen, te oefenen en te oefenen. Maar rekenen moet ook leuk zijn, om je leerlingen gemotiveerd en betrokken te houden! Daarom heeft de serie Kies & Reken een spel- en puzzelachtig karakter. Zo krijg je zelfs de zwakkere rekenaars gemotiveerd!  

 

Op een leuke manier oefenen met rekenen

Met Kies & Reken kunnen kinderen op een vrij moment zelfstandig en spelenderwijs hun rekenvaardigheden bijspijkeren. Je kunt Kies & Reken bijvoorbeeld inzetten in de kieskast, als onderdeel van de dag- of weektaken, als uitloopopdracht of als extra taak. De serie is geschikt voor álle kinderen – óók voor kinderen die moeite hebben met rekenen.

 

  1. serie rekenblokken voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8
  2. leuke, speelse opdrachten om zelfstandig te maken
  3. inzetbaar naast iedere rekenmethode

Voordelen voor leerkrachten:

  • zeer geschikt voor zelfstandig werken

  • te gebruiken naast iedere rekenmethode

  • voor alle kinderen – ook voor de zwakkere rekenaars

Kies & Reken in de praktijk 

Met Kies & Reken herhalen en trainen kinderen de basisvaardigheden van het rekenen. De serie is geschikt voor alle kinderen die nog wel wat extra oefening kunnen gebruiken. En dat zijn vrijwel alle kinderen: rekenen leer je tenslotte het beste door het vaak te doen. 


Motivatie door autonomie 

Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zelfstandig aan de slag met de werkblokken van Kies & Reken. Ze kiezen zelf een werkblad dat ze uit het werkblok kunnen scheuren. Ze hoeven de werkbladen dus niet in een vaste volgorde te maken, maar mogen steeds opnieuw zélf een keuze maken. Onderzoek laat zien dat die autonomie de motivatie van kinderen vergroot.

 

Speelsheid en variatie 

De speelse opzet van Kies & Reken zorgt er – samen met de vrolijke, gekleurde illustraties – voor dat kinderen met plezier aan het rekenen gaan. Realistische opdrachten met herkenbare situaties uit het dagelijks leven zorgen ervoor dat kinderen gemotiveerd raken. Deze puzzels en spelletjes bieden een welkome afwisseling met de opdrachten uit hun rekenmethode – welke methode dat ook is.

 

Werkblok en antwoordenblok

Elk werkblok van Kies & Reken bevat vier thema’s, met twaalf werkbladen per thema. In groep 3 en 4 start elk thema met een pagina met korte spelletjes; in groep 5 t/m 8 met twee pagina’s vol meerkeuzeopdrachten. Dankzij de antwoordenblokken kunnen kinderen hun eigen werk nakijken.