Extra verrijkingsstof met plustaak wereldoriëntatie
Een verrijkende kijk op de wereld

Met Plustaak Wereldoriëntatie kunnen je snelste leerlingen volop aan de slag met leuke en gevarieerde opdrachten. Je zet deze verrijkingsstof eenvoudig in naast je eigen methode voor wereldoriëntatie – welke methode je ook gebruikt.

Boeken die ingezet worden tijdens plustaak wereldoriëntatiePlustaak Wereldoriëntatie in een notendop 

Tijdens het vak wereldoriëntatie leren kinderen over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij. De slimste en snelste leerlingen uit je klas willen daar vast nog veel meer over weten! 

 

Uitdagend verrijkingsmateriaal voor de bovenbouw

Als je snelle leerlingen verder laat werken in de reguliere methode voor wereldoriëntatie, gaan ze voorlopen op de rest van de groep. Dat is meestal niet wenselijk. Plustaak Wereldoriëntatie kun je daarom inzetten als verbreding en verrijking naast iedere methode. De werkboeken staan vol gevarieerde en uitdagende opdrachten op alle gebieden van wereldoriëntatie, waarmee je snelste leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen.

 

  1. voor de snelste leerlingen in groep 5 t/m 8
  2. zeer geschikt voor zelfstandig werken 
  3. niet vooruitlopend op de leerstof

Voordelen voor leerkrachten:

  • zeer geschikt voor zelfstandig werken

  • in te zetten naast iedere methode voor wereldoriëntatie

  • niet vooruitlopend op de leerstof

  • sluit aan bij de SLO-criteria voor verrijkingsmateriaal

  • ook geschikt voor in de plusklas

Plustaak Wereldoriëntatie in de praktijk 

Voor je snelste en slimste leerlingen zijn de reguliere lesmethodes vaak niet stimulerend genoeg. Daag deze kinderen daarom uit met Plustaak Wereldoriëntatie.  

 

Voor de sterkste leerlingen van groep 5 t/m 8 

De werkboeken van Plustaak Wereldoriëntatie staan vol met leuke, gevarieerde en uitdagende opdrachten voor de snelste leerlingen. Elk leerlingenboek bevat 32 gevarieerde taken met verschillende opdrachten per taak. Gemiddeld doen kinderen ongeveer een half uur over één taak. De kinderen kunnen daar zelfstandig mee aan het werk gaan.

 

Jouw rol als leerkracht

Kinderen kunnen hun werk eenvoudig zelf nakijken met het antwoordenboekje. Door het open karakter van de opdrachten in Plustaak Wereldoriëntatie zijn vaak meerdere uitwerkingen goed. Het is daarom belangrijk dat je als leerkracht ook regelmatig het werk bekijkt, bespreekt en evalueert. 

 

Plustaak voor andere vakgebieden 

Plustaak is niet alleen beschikbaar voor wereldoriëntatie, maar ook voor taal en lezen (groep 2 t/m 4) en in de bovenbouw voor taal en lezen apart (groep 5 t/m 8). Bovendien is er een Plustaak voor rekenen (groep 2 t/m 8) en voor studievaardigheden (groep 5 t/m 8). Daarmee is Plustaak een zeer uitgebreide pluslijn voor bijna alle vakgebieden, die je kunt inzetten naast alle bestaande methodes – in de ‘gewone’ klas én in de plusklas. 

Hoe kunnen we je helpen?