Extra taal en lezen uitdaging met onze plustaak
Verrijking voor taaltoppers

Vanaf groep 2 is soms al duidelijk welke kinderen goed zijn in taal en lezen. Speciaal voor die kinderen is er Plustaak Taal & Lezen (groep 2 t/m 4), Plustaak Taal en Plustaak Lezen (groep 5 t/m 8). De Plustaken bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in je lees- en taalmethode – welke methode je ook gebruikt.

Boeken voor plustaak taal en lezenPlustaak Taal & Lezen in een notendop

Zitten er in jouw klas zeer taalvaardige leerlingen voor wie de dagelijkse taal- en leesopdrachten te eenvoudig zijn? Daag hen uit met extra verrijkingsstof. Plustaak start in groep 2 met een combinatie van taal en lezen. Vanaf groep 5 wordt de lijn opgesplitst in een lijn voor lezen en een lijn voor taal. 

 

Zelfstandig aan de slag 

Met de leuke en prikkelende opdrachten in Plustaak zet je kinderen zelfstandig aan het werk. De werkboekjes beginnen in groep 2 met gevarieerde taken op letterniveau. In de volgende delen komen onder andere uitdrukkingen, strategisch schrijven, leesmotivatie en begrijpend lezen aan bod. Plustaak kun je naast elke taal- en leesmethode inzetten. Zo worden kinderen volop uitgedaagd zónder vooruit te gaan lopen op de leerstof. 

 

 1. voor de taalvaardigste kinderen uit groep 2 t/m 8
 2. verbreding en verrijking zónder vooruit te gaan lopen
 3. inzetbaar naast iedere methode en elk materiaal  

Plustaak Taal & Lezen in een notendop 

Zitten er in jouw klas zeer taalvaardige leerlingen voor wie de dagelijkse taal- en leesopdrachten te eenvoudig zijn? Daag hen uit met extra verrijkingsstof. Plustaak start in groep 2 met een combinatie van taal en lezen. Vanaf groep 5 wordt de lijn opgesplitst in een lijn voor lezen en een lijn voor taal. 

 

Zelfstandig aan de slag 

Met de leuke en prikkelende opdrachten in Plustaak zet je kinderen zelfstandig aan het werk. De werkboekjes beginnen in groep 2 met gevarieerde taken op letterniveau. In de volgende delen komen onder andere uitdrukkingen, strategisch schrijven, leesmotivatie en begrijpend lezen aan bod. Plustaak kun je naast elke taal- en leesmethode inzetten. Zo worden kinderen volop uitgedaagd zónder vooruit te gaan lopen op de leerstof. 

 

 1. voor de taalvaardigste kinderen uit groep 2 t/m 8
 2. verbreding en verrijking zónder vooruit te gaan lopen
 3. inzetbaar naast iedere methode en elk materiaal  Boeken voor plustaak taal en lezen


Voordelen voor leerkrachten:

 • zeer geschikt voor zelfstandig werken 

 • in te zetten naast iedere methode en elk materiaal 

 • niet vooruitlopend op de leerstof

 • sluit aan bij de SLO-criteria voor verrijkingsmateriaal 

 • ook geschikt voor in de plusklas

Plustaak Taal & Lezen in de praktijk 

Met de Plustaken op het gebied van taal en lezen gaan kinderen niet vooruitlopen, maar krijgen ze te maken met ándere leerstof en andersoortige opdrachten. Zo kunnen ze ook gewoon blijven meedoen met de rest van de klas. 


Kansen voor differentiatie 

De kennisgebieden taal en lezen worden in de eerste jaren nog met elkaar gecombineerd. Vanaf groep 5 worden ze opgesplitst in een lijn voor taal en een lijn voor lezen. 

 

Omdat er overlappende werkboekjes verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld voor groep 5/6 en 6/7, zijn er veel mogelijkheden voor differentiatie. Zo kunnen de meest taalvaardige leerlingen al in groep 5 aan de slag met Plustaak Taal voor groep 5/6. Diezelfde Plustaak kun je in de eerste helft van het schooljaar aanbieden aan de ‘gewoon’ snelle leerlingen in groep 6.

 

Bekijk de materialen van de Plustaken

 


Zelfstandig aan de slag 

Met Plustaak kunnen kinderen zelfstandig aan het werk. Elk werkboek bevat 32 leuke en gevarieerde taken. De opdrachten binnen de taak worden steeds moeilijker. Gemiddeld doen kinderen ongeveer een half uur over één taak. Ze kunnen de opdrachten vervolgens zelf controleren met het antwoordenboekje.

 

Jouw rol als leerkracht

Het is verstandig om als leerkracht regelmatig het werk van je leerlingen te bekijken en door te spreken. Dat is goed voor de motivatie én voor het leereffect. In de bijbehorende handleiding vind je aanwijzingen voor begeleiding en nabespreking. Ook staan er suggesties in voor extra opdrachten.

 

Plustaak voor andere vakgebieden 

Plustaak is niet alleen beschikbaar voor taal en lezen (groep 2 t/m 4) en vervolgens voor taal en lezen apart (groep 5 t/m 8), maar ook voor rekenen (groep 2 t/m 8), wereldoriëntatie en studievaardigheden (allebei voor groep 5 t/m 8). Daarmee is Plustaak een zeer uitgebreide pluslijn voor bijna alle vakgebieden, die je kunt inzetten naast alle bestaande methodes – in de ‘gewone’ klas én in de plusklas. En voor snelle lezers zijn ook de Plusboeken zeer geschikt!

Hoe kunnen we je helpen?