Extra rekenuitdaging met onze rekenmethode plustaak
Pientere rekenaars

Sterke rekenaars kunnen niet alleen goed onthouden, begrijpen en toepassen, maar blinken ook uit op het gebied van analyseren, evalueren en creëren. In veel rekenmethodes worden ze op deze gebieden echter niet voldoende uitgedaagd. Met Plustaak Rekenen krijgen ze die uitdaging wél.

Boeken voor plustaak rekenenPlustaak Rekenen in een notendop  

Wist je dat je sterke rekenaars al vanaf de kleutergroepen extra kunt uitdagen? Plustaak Rekenen is bedoeld voor de beste rekenaars in je klas.

 

Verrijking zónder vooruit te gaan lopen

Als snelle rekenaars nóg verder vooruit gaan lopen op de leerstof, wordt de kans groter dat ze zich in de toekomst gaan vervelen. Daarom biedt Plustaak Rekenen een verbreding en verrijking van het aanbod in je rekenmethode – welke methode je ook gebruikt. De werkboekjes van Plustaak Rekenen staan vol met uitdagende opdrachten die gericht zijn op alle rekenvaardigheden en -domeinen.

 

  1. voor de beste rekenaars in groep 2 t/m 8
  2. zeer geschikt voor zelfstandig werken 
  3. inzetbaar naast iedere rekenmethode 

Voordelen voor leerkrachten:

  • zeer geschikt voor zelfstandig werken 

  • in te zetten naast iedere rekenmethode  

  • niet vooruitlopend op de leerstof 

  • sluit aan bij de SLO-criteria voor verrijkingsmateriaal 

  • ook geschikt voor in de plusklas

Plustaak Rekenen in de praktijk 

Sterke rekenaars vinden vaak onvoldoende uitdaging in reguliere rekenmethodes. Sommen in rijtjes of tafels op volgorde zijn voor hen niet stimulerend genoeg. Plustaak Rekenen daagt deze kinderen uit om zelf actief aan de slag te gaan met wat ze geleerd hebben. 


Begaafde rekenaars moeten worden geprikkeld om hogere denkvaardigheden in te zetten. Met Plustaak Rekenen doe je dat vanzelf. Lees meer.


Voor de beste rekenaars uit groep 2 t/m 8 

Je kunt al starten met Plustaak Rekenen in groep 2. Al in de kleutergroepen is het namelijk mogelijk om sterke rekenaars uit te dagen. Kinderen kunnen zelfstandig met de werkboekjes aan de slag. Elk werkboek van Plustaak Rekenen bevat 32 gevarieerde taken. De opdrachten binnen de taak worden steeds moeilijker. Gemiddeld doen kinderen ongeveer een half uur over één taak. Vervolgens kunnen ze hun werk zelf nakijken met behulp van het antwoordenboekje.

 

Twee series 

Plustaak Rekenen heeft een lijn met boekjes voor groep 2 tot en met groep 8. Daarnaast is er een lijn met combinatieboekjes: van groep 2/3 tot en met groep 8+. Je kunt beide series los van elkaar gebruiken, maar door ze te combineren ontstaat er een complete lijn voor je beste rekenaars.

 

Meer differentiatie 

Dankzij de twee series heb je meer mogelijkheden voor differentiatie. Zo kan een sterke rekenaar uit groep 4 misschien een jaar vooruit met boekje 4, maar zijn de allersnelste rekenaars aan het einde van groep 4 al toe aan boekje 4/5. Met Plustaak Rekenen heb je dus verrijkingsmateriaal voor iedere sterke rekenaar!

 

Bekijk de materialen van Plustaak Rekenen

 

Plustaak voor andere vakgebieden 

Plustaak is niet alleen beschikbaar voor rekenen, maar ook voor taal en lezen (groep 2 t/m 4) en in de bovenbouw voor taal en lezen apart (groep 5 t/m 8). Bovendien is er een Plustaak voor wereldoriëntatie en voor studievaardigheden (allebei voor groep 5 t/m 8). Daarmee is Plustaak een zeer uitgebreide pluslijn voor bijna alle vakgebieden, die je kunt inzetten naast alle bestaande methodes – in de ‘gewone’ klas én in de plusklas.


Hoe kunnen we je helpen?