Samenleesboeken zorgen voor meer leesplezier
Samen genieten van een verhaal

Duik samen in een boek, lees om de beurt op je eigen niveau en geniet met zijn tweeën of met een groepje van een spannend verhaal of een informatief boek. Met Samenleesboeken ontdekken kinderen al vroeg hoe leuk lezen kan zijn.

Onze nieuwste samenleesboeken bevatten verschillende soorten boekenSamenleesboeken in een notendop  

De tekst in Samenleesboeken is geschreven op twee of drie leesniveaus die elkaar steeds afwisselen. Zo leest een beginnende of zwakkere lezer samen met een of meerdere klasgenoten of met een gevorderde lezer. Dat is niet alleen gezellig, maar ook heel effectief!


Samenlezen draagt bij aan leesplezier 

Zowel beginnende als meer gevorderde lezers hebben veel profijt van het samenlezen. Zo zijn Samenleesboeken qua inhoud en taalgebruik rijker dan boeken die alleen op beginnende lezers gericht zijn. Startende lezers lezen daardoor met meer plezier en bouwen een grote woordenschat op. En voor de meer gevorderde lezers is het natuurlijk heel motiverend om een beginnende lezer te begeleiden!

 

De Samenleesboeken zijn onderverdeeld in pakketten waarbij steeds één Samenleesvorm centraal staat: tutorlezen, duolezen of toneellezen. 


  1. leuke verhalen en informatieve boeken op verschillende leesniveaus
  2. zeer geschikt voor beginnende en zwakkere lezers
  3. sneller leren lezen dankzij meeluisteren en -lezen

Voordelen voor leerkrachten:

  • goede oefening voor zwakkere en dyslectische lezers

  • effectieve kansrijke interventie bij leervertragingen


  • in te zetten binnen één groep (duolezen en toneellezen)

  • ook in te zetten voor tutorlezen met een gevorderde lezer

Praktijk Hello Star! over het inzetten van onze samenleesboeken

Praktijk Hello Star! 

over de Samenleesboeken:

De Samenleesboeken van Delubas zijn wat ons betreft een echte aanrader! Leuke verhalen, ruime keus in leesniveaus en het samenlezen werkt supermotiverend voor kinderen met een leesachterstand!

Samenleesboeken in de praktijk 

De Samenleesboeken zijn speciaal geschreven om samen te lezen. In tweetallen, met de boekjes voor tutorlezen en duolezen, of in een klein groepje, met de toneelleesboeken. 


Tutorlezen

De Samenleesboeken voor tutorlezen bevatten teksten in twee kleuren. De leesniveaus van de teksten liggen drie of meer niveaus uit elkaar. Zo kan een beginnende of zwakkere lezer samenlezen met een meer gevorderde lezer, zoals een kind uit een hogere groep, een ouder of een leerkracht.


Zwakkere lezers zijn bij tutorlezen niet langer gebonden aan simpele en daardoor vaak saaie boeken. Ze luisteren en lezen mee met de tekst op het hogere niveau. Daarbij leren ze ongemerkt veel nieuwe woorden. En de tutor? Dat kan natuurlijk ook een zwakkere lezer uit de bovenbouw zijn. In plaats van zelf instructie te krijgen, zijn de rollen nu eens omgedraaid. Nu is hij of zij zélf de meest gevorderde lezer, en dat doet wonderen voor de motivatie!

Schematische weergave van tutorlezen met onze samenleesboeken 

Duolezen 

Bij Samenleesboeken voor duolezen liggen de niveaus van de teksten dicht bij elkaar. Daardoor kunnen deze boeken goed worden ingezet voor samenleesduo’s binnen één groep.

Schematische weergave van duolezen met onze samenleesboeken 

 

Toneellezen

Bij toneelleesboeken laten vier kinderen samen een verhaal tot leven komen. Aan het begin van het boek stellen de hoofdrolspelers zich voor en kiezen alle kinderen één kleur. Elk kind leest vervolgens de rollen die bij zijn of haar kleur horen. En hoewel iedere kleur is gekoppeld aan een leesniveau, hoeven kinderen niet per se de kleur te kiezen die bij hun eigen niveau hoort. Toneellezen is namelijk het leukst als je de rol speelt die jou het meest aanspreekt!

Schematische weergave van toneellezen met onze samenleesboeken 

 

Rijke teksten

De leesniveaus die in de Samenleesboeken worden gehanteerd sluiten grotendeels aan bij de AVI-niveau-indeling van Cito. De inhoud staat echter altijd centraal: het taalgebruik is rijk en natuurlijk, zodat de verhalen voor de kinderen begrijpelijk, toegankelijk en vooral ook heel erg leuk zijn!


Vind het juiste boek voor elke lezer

De makers aan het woord

Marjolein Wennekers, redacteur voor onze samenleesboeken

‘In de Samenleesboeken verdiepen kinderen met verschillende leesniveaus zich samen in hetzelfde verhalende of informatieve boek. Dat boek moet dus zowel voor een beginnende als voor een meer ervaren lezer begrijpelijk én aansprekend zijn. Ik vind het erg leuk om daar samen met de auteur voor te zorgen!’

Marjolein Wennekers, redacteur

Karine Jekel, auteur en redacteur van onze samenleesboeken

‘Samenleesboeken bieden ook zwakkere lezers de kans om van spannende, grappige en meeslepende verhalen te genieten. Mijn grootste wens als auteur en redacteur is dan ook: mijn eigen leesplezier doorgeven aan zo veel mogelijk kinderen!’ 

Karine Jekel, auteur en redacteur

Hoe kunnen we je helpen?