Extra verrijkingsstof met plustaak studievaardigheden, ideaal in te zetten naast onze methode Blits
Werken aan vaardigheden voor de toekomst

Zitten er kinderen in je klas die vaak sneller klaar zijn dan de rest van de groep? Daag ze uit met Plustaak Studievaardigheden! Deze verrijkingsstof zet je eenvoudig in naast elke methode voor studievaardigheden, en biedt ook een prachtige pluslijn naast onze methode Blits!

Bij plustaak studievaardigheden worden diverse boeken gebruiktPlustaak Studievaardigheden in een notendop 

Samenvatten, informatie zoeken, kaartlezen… Zomaar een aantal vaardigheden die essentieel zijn om een tekst goed te kunnen begrijpen. Hoe beter je ze onder de knie hebt, hoe handiger je ze kunt inzetten – op school én daarbuiten.

 

Vaardigheden voor de toekomst

Daag de snelste leerlingen in je klas uit met Plustaak Studievaardigheden, waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen. Met goede studievaardigheden kun je een leven lang vooruit. Niet alleen op de basisschool, maar ook op de middelbare school, tijdens een vervolgopleiding en in je verdere loopbaan. Vaardigheden als kritisch en creatief denken, communiceren en mediawijsheid komen tenslotte overal van pas.

 

  1. voor de snelste leerlingen in groep 5 t/m 8
  2. inclusief onderdeel ‘internetvaardigheden’ 
  3. ook in te zetten als pluslijn bij de methode Blits

Voordelen voor leerkrachten:

  • zeer geschikt voor zelfstandig werken

  • in te zetten naast iedere methode voor studievaardigheden, inclusief Blits  • niet vooruitlopend op de leerstof 

  • ook geschikt voor in de plusklas

Plustaak Studievaardigheden in de praktijk 

Studievaardigheden zijn vooral bedoeld als hulpmiddel om een tekst te bestuderen, of dat nu een studietekst of een krantenartikel is. En net als bij andere vaardigheden geldt: hoe meer je traint, hoe beter je erin wordt. Daag daarom je snelste en slimste leerlingen uit met Plustaak Studievaardigheden. 


Voor de sterkste leerlingen van groep 5 t/m 8 

De werkboeken van Plustaak Studievaardigheden staan vol met leuke en gevarieerde opdrachten. Met per werkboek maar liefst 25 taken van telkens twee pagina’s, biedt deze Plustaak volop uitdaging voor de sterke leerders in je klas! 

 

Inclusief 21e-eeuwse vaardigheden

Natuurlijk bevat Plustaak Studievaardigheden de ‘klassieke’ studievaardigheden, zoals samenvatten en het lezen van schema’s en tabellen. Daarnaast daagt deze Plustaak kinderen uit om hun 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch en creatief denken en mediawijsheid. Ook op het gebied van communiceren en samenwerken kun je met deze Plustaak veel bereiken.

 

Plustaak voor andere vakgebieden 

Plustaak is niet alleen beschikbaar voor studievaardigheden, maar ook voor taal en lezen (groep 2 t/m 4) en in de bovenbouw voor taal en lezen apart (groep 5 t/m 8). Bovendien is er een Plustaak voor rekenen (groep 2 t/m 8) en voor wereldoriëntatie (groep 5 t/m 8). Daarmee is Plustaak een zeer uitgebreide pluslijn voor bijna alle vakgebieden, die je kunt inzetten naast alle bestaande methodes – in de ‘gewone’ klas én in de plusklas. 

Hoe kunnen we je helpen?