Plusboekenserie van Uitgeverij Delubas geeft kinderen meer uitdaging met moeilijkere teksten
Een stapje verder met lezen

Heb jij lezers in de klas die sneller klaar zijn dan de rest van de groep, en meer uitdaging nodig hebben? Speciaal voor die sterke lezers is de Plusboekenserie gemaakt. Deze doorlopende pluslijn kun je al vanaf groep 3 inzetten om snelle leerlingen te prikkelen met pittige en inspirerende teksten en uitdagende opdrachten.

De verschillende boeken voor extra uitdaging met uitdagende tekstenPlusboeken in een notendop 

In groep 3 is vaak al snel duidelijk wie de snelste lezers zijn in een groep. Die lezers kunnen vaak wel wat extra uitdaging gebruiken naast de methode voor aanvankelijk lezen. Met de Plusboeken zorg je voor die uitdaging.

 

Uitdagende opdrachten gericht op leesbegrip

De Plusboekenlijn bestaat uit lees- en werkboeken op AVI-niveau M4 tot en met E8 (AVI Plus). Daarmee bieden de boeken een doorlopende pluslijn voor betere lezers in groep 3 tot en met 8. Kinderen worden uitgedaagd en gemotiveerd door de interessante en diverse teksten in de Plusleesboeken. Ze leren veel op het gebied van wereldoriëntatie, woordenschat en leesbegrip. De bijbehorende opdrachten zijn gericht op leesbegrip. De Plusboeken sluiten aan bij de AVI-niveaus en kunnen naast iedere leesmethode worden ingezet – natuurlijk ook naast onze leesmethode Atlantis.

 

  1. voor de beste lezers in groep 3 tot en met 8 
  2. aansluiting bij alle leesmethodes, ook bij Atlantis
  3. écht uitdagende verrijkingsstof 

Voordelen voor leerkrachten:

  • zeer geschikt voor zelfstandig werken 

  • in te zetten naast iedere leesmethode  

  • niet vooruitlopend op de leerstof 

  • sluit aan bij de SLO-criteria voor verrijkingsmateriaal 

  • ook geschikt voor in de plusklas

Plusboeken in de praktijk 

Het aanbieden van aanvullende leerstof is alleen zinvol als deze leerstof aan bepaalde criteria voldoet. Zo moet verrijkingsstof een beroep doen op de creativiteit van de kinderen, en een onderzoekende houding stimuleren. Dat is dus het uitgangspunt geweest voor de Plusboeken! Zo weet je zeker dat je betere lezers écht uitdaagt.  

 

Aandacht voor leesbegrip 

Net als bij onze leesmethode Atlantis gaat het ook bij de Plusboeken niet om lezen als losstaande vaardigheid. Een tekst lees je tenslotte omdat je wilt begrijpen wat erin staat. Daarom draait alles om de inhoud van de tekst en om leesbegrip, met meer leesplezier als gevolg. De opdrachten dagen kinderen uit om te ontdekken wat er nu daadwerkelijk in de tekst staat.

 

Zelfstandig aan het werk 

Met de Plusboeken zet je kinderen zelfstandig aan de slag met prikkelende teksten en bijbehorende opdrachten op het gebied van wereldoriëntatie. Vervolgens kunnen ze de opdrachten met het antwoordenboekje zelf nakijken.

 

Echte verrijking 

Aanvullende leerstof moet meerwaarde bieden ten opzichte van de reguliere leerstof. Daarom gaan de Plusboeken over allerlei verschillende onderwerpen. De teksten vormen een verrijking van het aanbod in de reguliere leesmethode, in plaats van voort te borduren op de reguliere leerstof. Zo voorkom je dus dat je leerlingen vooruit gaan lopen op de rest van de groep.

Hoe kunnen we je helpen?