Vooruit! met lezen

Als je leert lezen, gaat er een wereld voor je open. Helaas blijft die wereld voor sommige kinderen gesloten. Met het interventieprogramma Vooruit! werk je gericht aan de leesproblemen van deze kinderen. Zo kunnen ook zij volop gaan genieten van lezen! 


Vanaf het schooljaar 2023/2024 kun je aan de slag met Vooruit! 

Vooruit! in een notendop 

Het gloednieuwe interventieprogramma Vooruit! biedt kinderen gerichte hulp bij leesproblemen. Kinderen die moeite hebben met lezen, doen met Vooruit! succeservaringen op. Dat maakt lezen (weer) leuk!

 

Eén woord is geen woord 

Vooruit! is ontwikkeld voor kinderen die hulp nodig hebben op ondersteuningsniveau 3. Voor deze kinderen zijn de reguliere lessen met verlengde instructie niet voldoende om goed te leren lezen. In de lessen van Vooruit! oefenen zij daarom extra met het correct en vloeiend lezen van woorden. Daarbij is er ook aandacht voor de betekenis. Bovendien oefenen de kinderen met het lezen van deze woorden in een tekst. Lezen draait tenslotte niet om woorden maar om teksten. En iedere gelezen tekst is weer een nieuw succes!

 

  1. hulp bij lezen en spellen op zorgniveau 3 
  2. in te zetten naast iedere leesmethode
  3. naadloze aansluiting op Protocol Dyslexie 3.0

Voordelen voor leerkrachten:

  • eenvoudig af te stemmen op individuele leesproblematiek

  • veel grip op vooruitgang dankzij instap- en evaluatietoets

  • te gebruiken bij een-op-eenbegeleiding én begeleiding in kleine groepjes 

Vooruit! in de praktijk 

Het interventieprogramma Vooruit! is ontwikkeld voor kinderen die bij het leren lezen niet genoeg hebben aan de reguliere lessen met verlengde instructie. Het programma is gebaseerd op de nieuwste inzichten rondom de behandeling van leesproblemen en dyslexie. 

 

Opbouw 

Een compleet jaarprogramma van Vooruit! bestaat uit vier blokken. Ieder blok bevat leerstof voor acht weken en elke week staat één woordtype centraal. Ieder weekprogramma is opgebouwd uit drie basislessen en een optionele vierde les, elk van twintig minuten. Naast de lessen bevat ieder blok een instaptoets, een evaluatietoets en een spelletje. Deze extra ondersteuning komt bovenop de reguliere leeslessen en extra hulp door de groepsleerkracht.


Bekijk de materialen van Vooruit!

 


Programma op maat 

Aan het begin van ieder blok breng je met behulp van een toets (de bijbehorende instaptoets of een onafhankelijke toets) in beeld tegen welke leesproblemen je leerling aanloopt. Aan de hand van de uitkomsten stel je een individueel programma samen met de woordtypen die je leerling lastig vindt, of kies je ervoor om het gehele programma te doorlopen.

 

Inzetbaar naast iedere leesmethode

De volgorde van de woordtypen in Vooruit! sluit volledig aan bij de volgorde waarin de woordtypen behandeld worden in de leesmethode Atlantis. Gebruik je een andere methode? Geen probleem, dan kun je de volgorde van de woordtypen eenvoudig aanpassen. Voor de meest gebruikte methodes hebben we dit al compleet voor je uitgewerkt.


Lees meer over AtlantisAansluiting bij dyslexieprotocol

In de handreiking bij het dyslexieprotocol 3.0 staat aangegeven aan welke criteria een effectieve aanpak van lees- en spellingsproblemen moet voldoen. In iedere les van Vooruit! zijn dan ook al deze componenten verwerkt.    

Hoe kunnen we je helpen?