Prikkel de creativiteit van kinderen bij beeldende vorming in het basisonderwijs
Uit de Kunst: tekenen en handvaardigheid

We ♥ expressie

Kunst kan je aan het denken zetten, verrassen, aan het lachen maken en vragen oproepen. Door naar kunst te kijken, erover na te denken en zelf kunst te maken, verruimen kinderen hun blik. Wakker daarom het creatieve vuur aan in je leerlingen met Uit de Kunst voor tekenen en handvaardigheid!

Uit de Kunst in een notendop Kinderen presenteren met trots hun resultaten van de beeldende vorming lessen in het basisonderwijs

Creativiteit zit in ons allemaal. Een ondernemer die uit het niets een bedrijf opbouwt en een bakker die een verrukkelijk nieuw gebakje bedenkt… Ze gebruiken allebei hun creativiteit. En het mooie is: je kunt je creativiteit door oefening sterk ontwikkelen.

 

Expressieonderwijs is onmisbaar voor kinderen  

Met Uit de Kunst geef je – ook zonder vakleerkracht! – goed expressieonderwijs. Via het digibord word je stap voor stap meegenomen door de interactieve, leerzame lessen. De lessen vragen weinig voorbereidingstijd en zijn goed doordacht en praktisch haalbaar. Bovendien leveren ze mooie resultaten op. Voordat de kinderen zelf aan de slag gaan, worden ze verrast en aan het denken gezet.


 1. doorlopende leerlijn voor tekenen en handvaardigheid voor groep 1 t/m 8
 2. in één muisklik een kant-en-klare les 
 3. eenvoudig lessen selecteren op thema, doelen en materialen  

Uit de Kunst in een notendop 

Creativiteit zit in ons allemaal. Een ondernemer die uit het niets een bedrijf opbouwt en een bakker die een verrukkelijk nieuw gebakje bedenkt… Ze gebruiken allebei hun creativiteit. En het mooie is: je kunt je creativiteit door oefening sterk ontwikkelen.

 

Expressieonderwijs is onmisbaar voor kinderen  

Met Uit de Kunst geef je – ook zonder vakleerkracht! – goed expressieonderwijs. Via het digibord wordt je stap voor stap meegenomen door de interactieve, leerzame lessen. De lessen vragen weinig voorbereidingstijd en zijn goed doordacht en praktisch haalbaar. Bovendien leveren ze mooie resultaten op. Voordat de kinderen zelf aan de slag gaan, worden ze verrast en aan het denken gezet.


 1. doorlopende leerlijn voor tekenen en handvaardigheid voor groep 1 t/m 8
 2. in één muisklik een kant-en-klare les 
 3. eenvoudig lessen selecteren op thema, doelen en materialen  


Kinderen presenteren met trots hun resultaten van de beeldende vorming lessen in het basisonderwijs

Voordelen voor leerkrachten:

 • kwalitatieve lessen met weinig voorbereidingstijd

 • getest in de praktijk en geoptimaliseerd in samenwerking met partnerscholen  

 • veel flexibiliteit dankzij de mogelijkheid om je eigen leerlijn samen te stellen

 • aansluiting bij projecten en andere vakken dankzij lessen bij tientallen thema’s

 • dekt de kerndoelen voor tekenen en handvaardigheid

Ontdek de didactiek achter Uit de Kunst

Zelfstandig werken onder begeleiding bij Uit de Kunst


De uitdagingen van expressieonderwijs 

Op scholen zonder vakleerkracht voor tekenen en handvaardigheid gaat veel tijd verloren aan het zoeken naar leuke ideeën voor de wekelijkse creatieve les. Uit de Kunst is ontwikkeld als antwoord op die uitdaging. 


Ruim lesaanbod
Bij Uit de Kunst stel je heel eenvoudig je eigen leerlijn samen. Daarvoor maak je een planning aan de hand van het ruime lesaanbod.

 

Aansluiting bij andere vakken en projecten 

Werk je met overkoepelende thema’s of tijdelijke projecten? Bij Uit de Kunst kies je heel eenvoudig lessen die daarbij aansluiten. Je kunt zoeken op basisthema’s als seizoenen en feestdagen, maar ook op actuele thema’s die jaarlijks worden aangevuld, zoals sportevenementen en de Kinderboekenweek. Bovendien is er bij elk thema van leesmethode Atlantis een leuke en leerzame creatieve les. 

 

Hoge kwaliteit

Bij creatieve lessen die gratis online worden aangeboden, is helaas vaak niet nagedacht over leerdoelen. Ook bieden ze weinig ruimte voor verdieping en creativiteit. Met Uit de Kunst weet je zeker dat je werkt met lessen van hoge kwaliteit waarmee je daadwerkelijk de creativiteit van je leerlingen stimuleert. Bekijk deze voorbeeldles maar eens.

 

Heldere lesopbouw
Elk les van Uit de Kunst heeft dezelfde opbouw. Een pakkende introductie prikkelt de kinderen en zet ze aan het denken. Vervolgens maken ze niet simpelweg een voorbeeld na, maar wordt hun creativiteit gestimuleerd door inspirerende foto’s, filmpjes en voorbeelden. De nadruk ligt bij Uit de Kunst dan ook op het creatieve proces en níét op het eindresultaat. 


Ontdek hoe Uit de Kunst is opgebouwd


De makers aan het woord

Dick Loeve, uitgever van expressiemethode Uit de Kunst

‘Toen ik startte als uitgever was mijn doel om samen met auteurs en scholen een methode voor de expressievakken te ontwikkelen die inspireert, houvast biedt én kwaliteit garandeert. Ik denk dat we daar met Uit de Kunst zeker in zijn geslaagd.’

Dick Loeve, uitgever

Daisy Momotenko, onderwijskundige die heeft meegeholpen aan het ontwikkelen van Uit de Kunst

'Wat me zo aanspreekt in de lessen van Uit de Kunst, is dat kinderen worden gestimuleerd om creatief bezig te zijn en om na te denken over het onderwerp waar ze mee bezig zijn. Dat maakt de lessen leuk én leerzaam. De variatie aan onderwerpen maakt bovendien dat er voor bijna iedere gelegenheid een passende les is.'

Daisy Momotenko, onderwijskundige

Hoe kunnen we je helpen?