Privacy statement sollicitanten

Met dit privacy statement informeren we je over welke persoonsgegevens van sollicitanten wij verwerken, voor welke doeleinden we dat doen, hoe wij aan die persoonsgegevens komen en welke rechten je hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Op wie is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die solliciteert bij Delubas.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken jouw contactgegevens en de persoonsgegevens die voorkomen in je CV, je motivatiebrief en de andere relevante stukken die je indient. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van jouzelf.

 

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken bovengenoemde persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt.

 

Rechtsgrond van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten gedurende maximaal één maand ná afronding van het sollicitatieproces. Hierna worden jouw gegevens geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uitsluitend de niet meer tot jouw persoon herleidbare data in ons systeem blijft bestaan ten behoeve van rapportages.

 

Het kan zijn dat we je vragen of we jouw persoonsgegevens langer dan één maand mogen bewaren ten behoeve van een mogelijke match met andere of toekomstige vacatures. Wanneer je hiervoor toestemming geeft bewaren we jouw gegevens gedurende maximaal één jaar in de talentpool. Wanneer er binnen dat jaar geen voor jou passende vacature ontstaat, dan worden jouw gegevens geanonimiseerd.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Delubas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Delubas.

 

Je kunt een verzoek indienen via HR@delubas.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.