Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens voor dienstverlening 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. De wijze waarop wij dat doen is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is Delubas B.V., Thomas Edisonweg 27, 5151 DH in Drunen (KvK-nummer 17147622). In deze privacyverklaring voor dienstverlening lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. 


Verwerking van persoonsgegevens

Om van onze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je een profiel aanmaakt, een product op onze website bestelt, je abonneert op onze nieuwsbrieven, een zichtzending aanvraagt of meedoet aan een winactie. Vervolgens verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze verwerking is nodig voor de overeenkomst die we met jou sluiten, en/of je hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking. 

 

Om welke persoonsgegevens gaat het? 

Afhankelijk van het doeleinde hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. Meestal gaat dit om NAW-gegevens om een product op te sturen of een mailadres om de nieuwsbrieven naartoe te sturen. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze service te optimaliseren en om onze communicatie, indien mogelijk en toegestaan, te personaliseren. 

 

Gegevens delen met derden

Wanneer er een bestelling geleverd moet worden, delen we jouw NAW-gegevens met onze logistiek vervoerder. Verder worden jouw persoonsgegevens niet verstrekt aan derde partijen.

 

Inzage of bezwaar 

Als je inzage wilt in de gegevens die Delubas heeft vastgelegd, kun je contact met ons opnemen. Wij zullen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, meedelen welke gegevens wij verwerkt hebben.

 

Vragen en contact opnemen

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring voor dienstverlening? Je kunt ons bereiken via info@delubas.nl of (0416) 380 482. Wij helpen je graag!

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2022.