Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens voor dienstverlening 

In het kader van onze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens. De manier waarop we dat doen is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is Delubas B.V., Thomas Edisonweg 27, 5151 DH in Drunen (KvK-nummer 17147622). In deze privacyverklaring voor dienstverlening lichten we toe welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken.


Verwerking van persoonsgegevens

Om van onze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je een profiel aanmaakt, een product op onze website bestelt, je abonneert op een nieuwsbrief, een zichtzending aanvraagt of meedoet aan een winactie. Wanneer je van onze diensten gebruikmaakt, geef je ons toestemming voor de verwerking van je gegevens.

 

Om welke persoonsgegevens gaat het? 

De persoonsgegevens die we nodig hebben, zijn afhankelijk van het doel. Bij het versturen van een product zijn dit je NAW-gegevens, en bij een nieuwsbrief gaat het om je mailadres. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze service te optimaliseren en om onze communicatie, indien mogelijk en toegestaan, te personaliseren.

 

Gegevens delen met derden

Wanneer er een bestelling geleverd moet worden, delen we je NAW-gegevens met onze logistieke partner. Verder worden je persoonsgegevens niet verstrekt aan derde partijen.

 

Inzage of bezwaar 

Als je inzage wilt in de gegevens die Delubas heeft vastgelegd, kun je contact met ons opnemen. We zullen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, meedelen welke gegevens we verwerkt hebben. Heb je bezwaar tegen onze verwerking van je gegevens? Op verzoek kunnen we je gegevens verwijderen. Je kunt daarna geen gebruik meer maken van onze diensten.

 

Vragen en contact opnemen

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring voor dienstverlening? Je kunt ons bereiken via info@delubas.nl of (0416) 380 482. We helpen je graag!

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2023.