Vooruit! laat kinderen met leesproblemen ook genieten van lezen

Materialen van Vooruit!

Het programma van Vooruit! bevat de leerstof voor de groepen 4, 5 en 6. Deel B komt overeen met het niveau van groep 4, deel C met het niveau van groep 5 en deel D met het niveau van groep 6. In elk deel worden de woordtypen behandeld die in dat leerjaar aan de orde komen. Ieder deel bestaat uit vier blokken van elk acht weken.

leerling

basis

  • leeswerkboek bij ieder blokaanvullend 

  • Samenleesboeken

leerkracht

basis

  • algemene handleiding
  • digitale begeleidingsmodule


aanvullend 

-

Leeswerkboek

Elk leeswerkboek van Vooruit! bevat het lesprogramma voor acht weken en een instap- en evaluatietoets. Elke week staat één woordtype centraal. 

Algemene handleiding

Met de papieren algemene handleiding van Vooruit! kun je de lessen gemakkelijk voorbereiden. In de handleiding worden de uitgangspunten en voorwaarden voor een effectieve inzet van de methode toegelicht. Er is één handleiding voor alle blokken. 

Digitale begeleidingsmodule

In de onmisbare digitale begeleidingsmodule van Vooruit! vind je het begeleidingsplan, formulieren voor het registreren van de toetsen, advieskaarten en instructiefilmpjes. Met een licentie voor deze module krijg je daarnaast toegang tot digitale en persoonlijke begeleiding.

Samenleesboeken

Samenleesboeken zijn handig in te zetten op momenten voor vrij lezen. De tekst in een Samenleesboek is geschreven op twee of drie verschillende niveaus die elkaar steeds afwisselen. Een beginnende of zwakkere lezer leest zo heerlijk samen met een meer gevorderde lezer.

Alle materialen bekijken

Hoe kunnen we je helpen?