Geïntegreerde methode voor technisch en begrijpend lezen van uitgeverij Delubas
Atlantis: voortgezet lezen
Wereld van verhalen

Vaar mee met ontdekkingsreizigers, duik in de onderwaterwereld, maak kennis met verdwenen beschavingen en reis voorbij de horizon, naar de sterren en de maan. Ga op verkenning en verlies jezelf in de verhalen van leesmethode Atlantis, gewoon vanuit je klas.

Effectief leesonderwijs

Veel scholen worstelen met de invulling van het leesonderwijs. Gelukkig is er de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan. Atlantis voor voortgezet lezen is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Zo wordt leesonderwijs echt effectief!

Gemotiveerde kinderen lezen vaker, en kinderen die vaker lezen, worden steeds betere lezers.

Nederlandse leerlingen lezen met minder plezier dan leerlingen uit andere landen. Zorgwekkend, want leesplezier is essentieel om een goede lezer te worden. Met Atlantis stimuleer je het leesplezier van je leerlingen.


Lees meer

Een goede samenhang tussen technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat is essentieel.

Effectief leesonderwijs draait om het kunnen lezen én begrijpen van teksten. Technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, leesplezier en literatuureducatie moeten in samenhang worden aangeboden. In Atlantis komen al deze facetten van lezen daarom geïntegreerd aan bod. 


Lees meer

Leesstrategieën zijn een middel om tot beter tekstbegrip te komen, geen doel op zich.

Lezen is een noodzakelijke vaardigheid om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Denk maar aan kranten, verkeersborden en bijsluiters van medicijnen. Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen heeft echter zo’n lage leesvaardigheid dat ze zich niet kunnen redden in onze maatschappij. Daarom stellen de auteurs van Atlantis altijd de inhoud van de tekst centraal.


Lees meer

Leesmethode Atlantis van uitgeverij Delubas


Grote niveauverschillen in de klas

Wat is het hoogste AVI-niveau in je groep? En het laagste? De verschillen zijn vast flink, zeker als je een combinatiegroep hebt. Dat kan behoorlijk lastig zijn: als je de groepen apart lesgeeft, leidt dat vaak tot onrust in de klas. En als je de groepen samen lesgeeft, sluit het niveau niet op al je leerlingen aan. Atlantis is de eerste geïntegreerde methode voor technisch en begrijpend lezen die een didactische oplossing biedt voor groepen met grote niveauverschillen. 


Eén instructie voor alle niveaus

In onze leesmethode Atlantis worden alle woordtypes in elk leerjaar van de basisschool op hetzelfde moment aangeboden. Zo krijgt groep 4 t/m 8 op hetzelfde moment les over samenstellingen, al worden er per groep natuurlijk wel ándere samenstellingen behandeld. In een combinatiegroep betekent dit dat de instructie gelijk kan zijn: je legt aan beide groepen gelijktijdig uit hoe je moet omgaan met dat woordtype.


Schematische weergave van de niveaus in leesmethode AtlantisNiveauverschillen in één leerjaar

Ook binnen een leerjaar houdt onze methode voor voortgezet technisch en begrijpend lezen Atlantis rekening met niveauverschillen. Zo komen in een les over samenstellingen voor groep 4 woorden voor als rugtas (AVI E3), tandenborstel (E4) en fotoalbum (E5). Elk kind leest dus op zijn eigen niveau, zonder te merken dat er gedifferentieerd wordt.


Kansrijke combinaties 

In een combinatiegroep kun je werken volgens het model van Kansrijke combinaties. In een groep 5/6-combinatie begin je met leesmethode Atlantis bijvoorbeeld met het eerste blok van groep 5 en ga je door met het tweede blok van groep 6, het derde van groep 5 en het vierde van groep 6. Het jaar daarop draai je de volgorde om.


Sterkere lezers 

Zitten er in je klas snelle lezers die vaak eerder klaar zijn met de leesles? Voor die kinderen is er de uitdagende Plusboekenlijn: een serie lees- en werkboeken voor sterkere lezers. De boeken bieden een doorlopende pluslijn voor lezers in de groepen 3 t/m 8. Je kunt ze naast iedere leesmethode inzetten, dus ook naast Atlantis. 


Zwakkere lezers

Atlantis biedt pre-teaching waarmee zwakkere lezers al vóór de klassikale les kunnen kennismaken met de tekst. Dat gebeurt op een speelse en interactieve manier. Dankzij deze voorbereiding slaat de klassikale instructie beter aan, waardoor de kinderen goed kunnen meedoen met de rest van de groep en sneller vooruitgang boeken. En dat zorgt voor zelfvertrouwen!


Compleet voor ondersteuningsniveau 1 t/m 3

Als school ben je verplicht om zwakkere lezers ondersteuning aan te bieden op zorgniveau 1 t/m 3. Met Atlantis heb je daarvoor alles in één keer in huis: goed leesonderwijs in de klas met de lessen van Atlantis (niveau 1), extra begeleiding in de klas met pre-teaching, waarvoor je zowel het PT-blok als de PT-software kunt gebruiken (niveau 2) en specifieke interventie buiten de klas (zorgniveau 3). Als gebruiker van Atlantis, onze methode voor technisch en begrijpend lezen, heb je namelijk onbeperkt toegang tot de software van Vooruit!, ons interventieprogramma voor kinderen die hulp nodig hebben op ondersteuningsniveau 3. 

Bij leesmethode Atlantis wordt thematisch gewerkt met rijke teksten

Thematisch werken met rijke teksten

Alleen in Nederland is begrijpend lezen een apart vak. In andere landen is het geïntegreerd in andere vakken. Het belang daarvan wordt ook in ons land steeds duidelijker. Voor leerlingen is het namelijk belangrijk om steeds te begrijpen waaróm ze aan het lezen zijn: omdat ze willen weten hoe iets precies in elkaar zit, bijvoorbeeld. 

 

Alle teksten van leesmethode Atlantis zijn geschreven om kinderen iets te leren of om hen enthousiast te maken over een onderwerp. Daarvoor gebruiken we rijke teksten: originele teksten met een gevarieerde woordenschat. De teksten zijn niet versimpelend. Er staan gewoon lastige woorden en signaal- en verbindingswoorden in. 

 

Juist rijke teksten maken nieuwsgierig en dagen kinderen uit om de inhoud ervan te ontdekken. Ook helpen ze bij het uitbreiden van de wereldkennis en woordenschat. Dat effect wordt versterkt als je – zoals in Atlantis – thematisch te werk gaat. Zo bouw je steeds verder op kennis die kinderen al eerder hebben opgedaan.

 

Bovenal maken thematische, rijke teksten lezen veel leuker. Kinderen hoeven niet steeds losstaande tekstjes te lezen over allerlei verschillende onderwerpen, maar kunnen zich onderdompelen in één thema. En dat draagt flink bij aan de leesmotivatie! 


 1. thematisch werken 
 2. interessante en uitdagende wereldoriënterende thema’s 
 3. rijke teksten 
 4. koppeling met methodes voor wereldoriëntatie 
 5. koppeling met methode Uit de Kunst


Schematisch werken met de voortgezet technisch lezen methode Atlantis

Dr. Carolien Knoop-van Campen over de geïntegreerde methode voor voortgezet lezen Atlantis

Dr. Carolien Knoop-van Campen, onderzoeker Radboud Universiteit

Ik ben heel blij met Delubas als samenwerkingspartner binnen mijn onderzoek naar begrijpend lezen en leesstrategieën.

"Fijn dat ik teksten van Atlantis voor mijn onderzoek kan gebruiken, de kinderen vinden die teksten ook interessant. Jullie denken fantastisch mee met het ontwerpen van onderzoeksmateriaal en zijn gul in het delen van jullie ervaring. Ik vind het mooi dat jullie zo gedreven zijn om wetenschappelijke kennis en nieuwe inzichten te verwerken in jullie materiaal. Op die manier komen wetenschap en praktijk heel dichtbij elkaar.”

De details van leesmethode  Atlantis

Bij Atlantis hebben we aan werkelijk élk detail gedacht. En dat merk je! 

 

In Atlantis vind je…

 • veruit de meeste leeskilometers van alle leesmethodes
 • dagelijks aandacht voor voorlezen
 • géén saaie woordrijtjes
 • veel filmpjes voor modelling door leeftijdsgenootjes
 • een leerlijn vloeiend lezen
 • een leerlijn begrijpend luisteren


Nieuwsgierig hoe dat er in de praktijk uitziet?


Ervaar Atlantis dan nu zelf!


En wist je al dat…

 • …elk leesboek vol staat met uiteenlopende soorten rijke teksten: van dagboekfragment tot interview?
 • …Atlantis zeer geschikt is voor thematisch lesgeven, dankzij de vier belevingsgebieden die elk jaar aan bod komen? 
 • …kinderen met Atlantis ook veel gelegenheid krijgen om te oefenen met studievaardigheden?
 • …de teksten in elk leesboek zijn geschreven door bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers?
 • …de tekeningen in elk leesboek zijn gemaakt door de beste illustratoren
 • …elke pagina in het leesboek met de hand is vormgegeven?De details van leesmethode Atlantis

Bij Atlantis hebben we aan werkelijk élk detail gedacht. En dat merk je! 

 

In Atlantis vind je…

 • veruit de meeste leeskilometers van alle leesmethodes 
 • dagelijks aandacht voor voorlezen
 • géén saaie woordrijtjes
 • veel filmpjes voor modelling door leeftijdsgenootjes
 • een leerlijn vloeiend lezen
 • een leerlijn begrijpend luisteren


Nieuwsgierig hoe dat er in de praktijk uitziet?


Ervaar Atlantis dan nu zelf!


En wist je al dat…

 • …elk leesboek vol staat met uiteenlopende soorten rijke teksten: van dagboekfragment tot interview?
 • …Atlantis zeer geschikt is voor thematisch lesgeven, dankzij de vier belevingsgebieden die elk jaar aan bod komen? 
 • …kinderen met Atlantis ook veel gelegenheid krijgen om te oefenen met studievaardigheden?
 • …de teksten in elk leesboek zijn geschreven door bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers?
 • …de tekeningen in elk leesboek zijn gemaakt door de beste illustratoren
 • …elke pagina in het leesboek met de hand is vormgegeven?

Hoe kunnen we je helpen?