Atlantis: voortgezet lezen

Wereld van verhalen

Vaar mee met ontdekkingsreizigers, duik in de onderwaterwereld, maak kennis met verdwenen beschavingen en reis voorbij de horizon, naar de sterren en de maan. Ga op verkenning en verlies jezelf in de verhalen van leesmethode Atlantis, gewoon vanuit je klas.

Effectief leesonderwijs

Atlantis voor voortgezet lezen is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Zo wordt leesonderwijs echt effectief!

Gemotiveerde kinderen lezen vaker, en kinderen die vaker lezen, worden steeds betere lezers.

Nederlandse leerlingen lezen met minder plezier lezen dan leerlingen uit andere landen. Zorgwekkend, want leesplezier is essentieel om een goede lezer te worden. Met Atlantis stimuleer je het leesplezier van je leerlingen.


Lees meer

Een goede samenhang tussen technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat is essentieel.

Effectief leesonderwijs draait om het kunnen lezen én begrijpen van teksten. Technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, leesplezier en literatuureducatie moeten in samenhang worden aangeboden. In Atlantis komen al deze facetten van lezen daarom geïntegreerd aan bod. 


Lees meer

Leesstrategieën zijn een middel om tot beter tekstbegrip te komen, geen doel op zich.

Wie de krant wil lezen of een bijsluiter moet ontcijferen, heeft niet genoeg aan kennis van leesstrategieën. Om te kunnen functioneren in onze maatschappij, is leesbegrip noodzakelijk. In Atlantis is het doel daarom altijd om tot de kern van een tekst te komen.


Lees meer


Grote niveauverschillen in de klas

Wat is het hoogste AVI-niveau in je groep? En het laagste? De verschillen zijn vast flink, zeker als je een combinatiegroep hebt. Dat kan behoorlijk lastig zijn: als je de groepen apart lesgeeft, leidt dat vaak tot onrust in de klas. En als je de groepen samen lesgeeft, sluit het niveau niet op al je leerlingen aan. Atlantis is de eerste methode die een didactische oplossing biedt voor groepen met grote niveauverschillen. 


Eén instructie voor alle niveaus

In Atlantis worden alle woordtypes in elk leerjaar op hetzelfde moment aangeboden. Zo krijgt groep 4 t/m 8 op hetzelfde moment les over samenstellingen, al worden er per groep natuurlijk wel ándere samenstellingen behandeld. In een combinatiegroep betekent dit dat de instructie gelijk kan zijn: je legt aan beide groepen gelijktijdig uit hoe je moet omgaan met dat woordtype.
Niveauverschillen in één leerjaar

Ook binnen een leerjaar houdt Atlantis rekening met niveauverschillen. Zo komen in een les over samenstellingen voor groep 4 woorden voor als rugtas (AVI E3), tandenborstel (E4) en fotoalbum (E5). Elk kind leest dus op zijn eigen niveau, zonder te merken dat er gedifferentieerd wordt.


Kansrijke combinaties 

In een combinatiegroep kun je werken volgens het model van Kansrijke combinaties. In een groep 5/6-combinatie begin je bijvoorbeeld met het eerste blok van groep 5 en ga je door met het tweede blok van groep 6, het derde van groep 5 en het vierde van groep 6. Het jaar daarop draai je de volgorde om.


Zwakkere lezers

Atlantis biedt pre-teaching waarmee zwakkere lezers al vóór de klassikale les kunnen kennismaken met de tekst. Dat gebeurt op een speelse en interactieve manier. Dankzij deze voorbereiding slaat de klassikale instructie beter aan, waardoor de kinderen goed kunnen meedoen met de rest van de groep en sneller vooruitgang boeken. En dat zorgt voor zelfvertrouwen!  


Sterkere lezers 

Zitten er in je klas snelle lezers die vaak eerder klaar zijn met de leesles? Voor die kinderen is er de uitdagende Plusboekenlijn: een serie lees- en werkboeken voor sterkere lezers. De boeken bieden een doorlopende pluslijn voor lezers in de groepen 3 t/m 8. Je kunt ze naast iedere leesmethode inzetten, dus ook naast Atlantis.

De details van Atlantis

Bij Atlantis hebben we aan werkelijk élk detail gedacht. En dat merk je! 

 

In Atlantis vind je…

 • veruit de meeste leeskilometers van alle leesmethodes 
 • dagelijks aandacht voor voorlezen
 • géén saaie woordrijtjes
 • veel filmpjes voor modelling door leeftijdsgenootjes
 • een leerlijn vloeiend lezen
 • een leerlijn begrijpend luisteren


Nieuwsgierig hoe dat er in de praktijk uitziet?


Ervaar Atlantis dan nu zelf!


En wist je al dat…

 • …elk leesboek vol staat met uiteenlopende soorten rijke teksten: van dagboekfragment tot interview?
 • …Atlantis zeer geschikt is voor thematisch lesgeven, dankzij de vier belevingsgebieden die elk jaar aan bod komen? 
 • …kinderen met Atlantis ook veel gelegenheid krijgen om te oefenen met studievaardigheden?
 • …de teksten in elk leesboek zijn geschreven door bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers?
 • …de tekeningen in elk leesboek zijn gemaakt door de beste illustratoren
 • …elke pagina in het leesboek met de hand is vormgegeven?Hoe kunnen we je helpen?