2 minuten

Geïntegreerd lezen is het nieuwe lezen

Met tranen in je ogen zwaai je de achtstegroepers uit. Ze kwamen binnen als schuchtere vierjarigen en vertrekken als… Ja, als wat precies? Waar ben je nu écht trots op? Dat ze perfect woordrijtjes opdreunen? Moeiteloos alle signaalwoorden herkennen? Of heb je een hoger doel bereikt?

 

Sleutel tot succes

Goed kunnen lezen is in onze maatschappij een voorwaarde voor succes. Met taal dragen we gedachten, gevoelens en informatie over. En hoe beter je leest, hoe makkelijker je kunt leren. Toch verlaat bijna een kwart van de Nederlandse kinderen de basisschool met onvoldoende leesvaardigheid om goed mee te kunnen doen in het voortgezet onderwijs en in de samenleving.¹ Bovendien scoren Nederlandse scholieren steeds lager op leesmotivatie.² Kortom: onze kinderen lezen steeds minder goed én minder graag.

 

Lees ook het artikel Die leesmotivatie moet omhoog

 

Wel lezen, niet begrijpen

Natuurlijk lees je niet graag teksten waar je niets van begrijpt. Toch vragen we wel van kinderen om dit te doen. Nederland is namelijk het enige land waarin het leesonderwijs vaak wordt opgesplitst in technisch lezen en begrijpend lezen. Daardoor krijgen kinderen teksten voorgeschoteld die ze weliswaar kunnen ‘lezen’, maar totaal niet begrijpen. Niet gek dus dat hun leesplezier verdwijnt als sneeuw voor de zon.

 

Lees ook het artikel Leesbegrip als basis voor leersucces

 

In samenhang

Het scheiden van technisch en begrijpend lezen werkt niet. Het uiteindelijke doel van leesonderwijs is immers het kunnen lezen én begrijpen van uiteenlopende teksten. Uit onderzoek blijkt dan ook dat het belangrijk is om leerlingen zo snel mogelijk de kans te geven om hun kennis toe te passen.³

 

Dat pleit voor geïntegreerd leesonderwijs, waarbij alle onderdelen van voortgezet lezen in samenhang aan bod komen: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, leesplezier en literatuureducatie. Dankzij geïntegreerd lezen worden leeslessen veel effectiever en neemt ook de motivatie van kinderen sterk toe.⁴; Niet voor niets kiezen inmiddels acht van de tien scholen in Nederland voor geïntegreerd leesonderwijs.5

 

Lezen is begrijpen

Bij Delubas hebben we de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van lezen verwerkt in onze leesmethode Atlantis. In deze methode staat de inhoud van de tekst voortdurend centraal. Daardoor snappen kinderen waaróm ze aan het lezen zijn: ze willen weten hoe een verhaal afloopt of hoe iets in elkaar zit.

 

Kinderen die graag lezen, lezen meer. Wie meer leest, leest beter. En wie beter leest, krijgt meer plezier in lezen. Het uitgangspunt van Atlantis is dan ook dat betere AVI-scores bijna vanzelf volgen als kinderen veel en met plezier lezen. Met Atlantis staat leesplezier elke week op je rooster: met uitgewerkte leesplezierlessen, ingeplande tijd voor voorlezen en vrij lezen, en rijke teksten in alle lessen. Begrip, plezier en techniek versterken elkaar voortdurend, waardoor lezen leuk wordt en steeds sneller en gemakkelijker gaat.

 

Wil je jouw leerlingen straks als achtstegroepers uitzwaaien als sterke lezers, goed voorbereid op het voortgezet onderwijs én op de samenleving? Maak dan nu kennis met de leesmethode Atlantis. 


Ik wil meer lezen over Atlantis

Ik wil Atlantis uitproberenBronnen

1 Technische toelichting factsheet Peil.Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021. Inspectie van het Onderwijs.
2 Gubbels, J., Langen, A. van, Maassen, N., & Meelissen, M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvluchtUniversiteit Twente.
3 Castles, A,. Rastle, K. & Nation. K. (2018). Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert. Psychological Science in the Public Interest, (19)1, 5-15.
4 Ros, B., van Gelderen, A., de Glopper, A. & van Steensel, R. Didactief Onderzoek. Leer ze lezen. (2021) Geraadpleegd via www.leerzelezen.nl
5 Gebaseerd op invoering van nieuwe leesmethodes over heel Nederland gemeten in 2020.