3 minuten

Tutorlezen in de praktijk: wanneer, waar en hoe?

Je hebt besloten om te gaan tutorlezen op school. Een goede keuze! Maar hoe pak je dat precies aan? We hebben vier handige tips voor je op een rijtje gezet. 

 

Tip 1. Start al in groep 3 met tutorlezen   

Je kunt kinderen al laten samenlezen na een paar maanden leesonderwijs. De kinderen lezen dan echte boeken, los van de lesmethode. Alleen al dat échte lezen vinden ze vaak heel leuk. De verhalen zijn bovendien aansprekend, zodat je leesplezier creëert bij alle kinderen in de klas.


Met tutorlezen kun je al aan de slag in groep 3.Er zijn tutorleesboeken die al geschikt zijn voor beginnende lezers met leesniveau S3.

 

Tip 2. Zet tutorlezen structureel op je rooster 

Goed lezen leer je door het veel te doen. Liever een aantal keren kort, dan één keer lang. Laat een kind minimaal 20 minuten per dag zelfstandig lezen uit een zelfgekozen boek op een niveau dat het aankan: niet te moeilijk, maar ook zeker niet te makkelijk. Dat gaat het best als het kind gemotiveerd is. Samenlezen is een uitstekende manier om voor die motivatie te zorgen!

 

Tip 3. Maak plaats voor tutorlezen 

Laat de kinderen lezen in een geschikte ruimte zoals een leeg lokaal, de overblijfruimte of de personeelskamer. Gebruik een niet-storen-bordje. Is het tutorlezen op je school een groepsactiviteit? Wordt bijvoorbeeld heel groep 6 gekoppeld aan heel groep 3? Laat de duo’s dan op voldoende afstand van elkaar lezen en gebruik meerdere ruimtes.

 

Tip 4. Bereid tutors voor.  

Leer tutors hoe ze het jongere kind rustig uit de klas halen, hoe ze foutjes verbeteren en complimentjes geven én hoe ze goed voorlezen: duidelijk, rustig en met hun eigen stem (dus geen gekke stemmetjes). Laat tutors eventueel het stuk oefenen dat ze samen met een jonger kind gaan lezen.

 

Wat is een geschikt boek voor jouw leerling? Lees: Hoe kies je het juiste Samenleesboek? 5 tips

 

Al deze tips kun je natuurlijk ook gebruiken voor duolezen en toneellezen!

 

Met tutorlezen leest een beginnende of zwakkere lezer samen met een tutor, zoals een ouder kind.

 

Korte instructie voor tutors

Wat doe je als de jongere lezer een fout maakt?

1. Wacht tot het eind van de zin.

2. Wijs de fout aan en laat die nog een keer lezen. 

3. Lukt het de ander niet een woord te lezen, noem dan alvast de eerste letter.

4. Gaat het niet goed, doe het dan een keer voor.

5. Gaat het goed, laat de ander dan de hele zin nog eens lezen.

 

Hoe geef je een complimentje?

1. Steek af en toe je duim op terwijl de ander leest.

2. Zeg bijvoorbeeld: ‘Goed zo’. Of: ‘Ik zie dat je het moeilijk vindt. Je doet goed je best.’

 

Meer over Samenlezen

 

Naar de Samenleesboeken in de webshop