Blits Mediawijsheid

Mediawijs met Blits als gids!

Sociale media: vaak hartstikke leuk, maar soms ook behoorlijk lastig. Want wat doe je als een klasgenoot je een vervelend appje stuurt? Of als een onbekende contact zoekt via Instagram? Met de module Blits Mediawijsheid leren kinderen hoe ze op een veilige en verantwoorde manier met sociale media kunnen omgaan.


In het schooljaar 2023/2024 kun je aan de slag met deze module.

Blits Mediawijsheid in een notendop

Opgroeiende kinderen komen van jongs af aan in aanraking met sociale media. Ze wisselen berichten uit met vriendjes en vriendinnetjes en leggen nieuwe contacten. Verwacht je dat ze daardoor ook al vroeg mediawijs zijn? Helaas, dat is een misverstand.

 

Veilig en verantwoord op sociale media 

Is die informatie op Instagram betrouwbaar? Hoe ga ik om met online pestgedrag? En welke invloed heeft die influencer eigenlijk op mij? Allemaal vragen die spelen bij kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Met de module Blits Mediawijsheid worden ze zich aan de hand van realistische voorbeelden bewust van de voor- en nadelen van sociale media én leren ze daar op een verantwoorde manier mee omgaan.


  1. sluit aan bij de (voorlopige) SLO-criteria voor mediawijsheid
  2. los inzetbaar of als onderdeel van de methode Blits
  3. zelf kiezen welke thema’s je behandelt


De module Mediawijsheid is beschikbaar in de Week van de Mediawijsheid, vanaf 10 november 2023. 

Voordelen voor leerkrachten:

  • bij ieder thema een korte video ter voorbereiding

  • digibordsoftware die je stap voor stap meeneemt door de les

  • bij ieder thema een beknopte ouderbrief

Ontdek de didactiek achter Blits Mediawijsheid

Drie nieuwe modules 

In de loop van het schooljaar 2023/2024 verschijnen er naast Blits Mediawijsheid nog twee modules voor digitale vaardigheden: Blits Computational thinking en Blits ICT-basisvaardigheden

 

Als onderdeel van Blits … 

De nieuwe modules maken alle drie deel uit van de methode Blits. Met die methode, inclusief de modules, maak je je leerlingen vaardig op het gebied van studievaardigheden én digitale geletterdheid. 

 

Maak je al gebruik van de methode Blits? Dan heb je met de licentie(s) hiervoor automatisch toegang tot de digitale omgeving van de modules. Je hoeft alleen nog de werkboekjes en antwoordenboekjes te bestellen.

 

… of als los pakket 

Wil je geen gebruikmaken van de volledige methode Blits voor studievaardigheden én digitale geletterdheid? In dat geval kun je de modules voor digitale geletterdheid ook los aanschaffen. Met een licentie voor Blits Digitale geletterdheid heb je toegang tot de software van de drie modules. De werkboekjes en antwoordenboekjes bestel je apart.

Blits Mediawijsheid in de praktijk 

Met Blits Mediawijsheid gaan kinderen aan de slag met een onmisbaar onderdeel van digitale geletterdheid. Ze leren hoe ze op een kritische, bewuste en verantwoorde manier kunnen omgaan met sociale media. 


Thema's

Betrouwbaarheid van berichten op sociale media
Veiligheid op sociale media 
Pesten op sociale media 
Influencers op sociale media 
Hoe je jezelf laat zien op sociale media 
Afhankelijk van sociale media

 

Realistische voorbeelden 

In de module Blits Mediawijsheid worden realistische voorbeelden gebruikt van berichten op veelgebruikte sociale media als Instagram, Snapchat en TikTok. Dat maakt het voor kinderen makkelijker om de nieuwe vaardigheden toe te passen op situaties in hun dagelijks leven. 


De kinderen krijgen handvatten aangereikt om adequaat te kunnen handelen op sociale media. Zo gaan ze in de les aan de slag met checklists en woordwebben die ze ook in hun dagelijks leven kunnen gebruiken. De kinderen schrijven aan de hand van zo’n checklist bijvoorbeeld in groepjes reacties op online berichten.

 

 

Ontdek hoe Blits Mediawijsheid is opgebouwd


De makers aan het woord

‘De module Mediawijsheid leert kinderen veilig omgaan met sociale media, maar vooral kritisch en bewust kijken naar hun eigen gedrag. Met dat gedrag gaan ze aan de slag, aan de hand van prikkelende en realistische voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een vervelend appje van een klasgenoot of een gesprek met een onbekende op Instagram.’


Daisy Momotenko, onderwijskundige

‘Sociale media staan dicht bij ons. Bij het ontwikkelen van de voorbeelden en activiteiten voor de lessen kon ik dan ook putten uit mijn eigen ervaringen en die van mensen uit mijn omgeving. De voorbeelden zijn daardoor heel herkenbaar voor kinderen: ze kunnen er in de toekomst mee te maken krijgen of zijn ze misschien zelfs al eens tegengekomen.’


Olivia Arends, onderwijskundige

Hoe kunnen we je helpen?