Blits: mediawijsheid

Kritisch en bewust op sociale media

Sociale media: vaak hartstikke leuk, maar soms ook behoorlijk lastig. Want wat doe je als een klasgenoot je een vervelend appje stuurt? Of als een onbekende contact zoekt via Instagram? Met de keuzemodule Blits Mediawijsheid leren kinderen hoe ze op een veilige en verantwoorde manier met sociale media kunnen omgaan.


In het schooljaar 2023/2024 kun je aan de slag met het eerste deel van deze module.

Blits Mediawijsheid in een notendop

Opgroeiende kinderen komen van jongs af aan in aanraking met sociale media. Ze wisselen berichten uit met vriendjes en vriendinnetjes en leggen nieuwe contacten. Verwacht je dat ze daardoor ook al vroeg mediawijs zijn? Helaas, dat is een misverstand.

 

Veilig en verantwoord op sociale media 

Is die informatie op Instagram betrouwbaar? Hoe ga ik om met online pestgedrag? En welke invloed heeft die influencer eigenlijk op mij? Allemaal vragen die spelen bij kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Met de module Blits Mediawijsheid worden ze zich aan de hand van realistische voorbeelden bewust van de voor- en nadelen van sociale media én leren ze daar op een verantwoorde manier mee omgaan.


  1. sluit aan bij de SLO-criteria voor mediawijsheid
  2. los inzetbaar of als aanvulling op Blits voor studievaardigheden
  3. zelf kiezen welke thema’s je behandelt


Het eerste deel van de keuzemodule Mediawijsheid is beschikbaar vanaf het schooljaar 2023/2024.


Houd mij op de hoogte

Voordelen voor leerkrachten:

  • bij ieder thema een korte video ter voorbereiding

  • digibordsoftware die je stap voor stap meeneemt door de les

  • bij ieder thema een beknopte ouderbrief

Ontdek de didactiek achter Blits Mediawijsheid

Onderdeel van Blits voor digitale geletterdheid 

In de loop van het schooljaar 2023/2024 verschijnen er drie keuzemodules voor digitale vaardigheden bij de methode Blits voor studievaardigheden. Met de methode en de drie modules maak je je leerlingen vaardig op het gebied van digitale geletterdheid.


Naast de keuzemodule Blits Mediawijsheid worden ook de modules Blits Computational thinking en Blits ICT-basisvaardigheden ontwikkeld. Daarmee leren kinderen onder andere hoe ze kunnen programmeren met Scratch en de micro:bit, en hoe ze werkstukken en presentaties kunnen maken met veelgebruikte software. 


De keuzemodules kunnen worden ingezet als aanvulling op de methode Blits voor studievaardigheden. Daarnaast kun je de modules ook los gebruiken.


Blits Mediawijsheid in de praktijk 

Met Blits Mediawijsheid gaan kinderen aan de slag met een onmisbaar onderdeel van digitale geletterdheid. Ze leren hoe ze op een kritische, bewuste en verantwoorde manier kunnen omgaan met sociale media. 


Thema's

Betrouwbaarheid van berichten
Veiligheid op sociale media 
Online pesten 
Influencers 
Online identiteit 
Afhankelijkheid van sociale media

 

Realistische voorbeelden 

In de module Blits Mediawijsheid worden realistische voorbeelden gebruikt van berichten op veelgebruikte sociale media als Instagram, Snapchat en TikTok. Dat maakt het voor kinderen makkelijker om de nieuwe vaardigheden toe te passen op situaties in hun dagelijks leven. 


De kinderen krijgen handvatten aangereikt om adequaat te kunnen handelen op sociale media. Zo gaan ze in de les aan de slag met checklists en woordwebben die ze ook in hun dagelijks leven kunnen gebruiken. De kinderen schrijven aan de hand van zo’n checklist bijvoorbeeld in groepjes reacties op online berichten.

 

 

Ontdek hoe Blits Mediawijsheid is opgebouwd


De makers aan het woord

‘De module Mediawijsheid leert kinderen om veilig om te gaan met sociale media, maar vooral om kritisch en bewust te kijken naar hun eigen gedrag. Met dat gedrag gaan ze aan de slag, aan de hand van prikkelende en realistische voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een vervelend appje van een klasgenoot of een gesprek met een onbekende op Instagram.’


Daisy Momotenko, onderwijskundige

‘Sociale media staan dicht bij ons. Bij het ontwikkelen van de voorbeelden en activiteiten voor de lessen kon ik dan ook putten uit mijn eigen ervaringen en die van mensen uit mijn omgeving. De voorbeelden zijn daardoor heel herkenbaar voor kinderen: ze kunnen er in de toekomst mee te maken krijgen of zijn ze misschien zelfs al eens tegengekomen.’


Olivia Arends, onderwijskundige

Hoe kunnen we je helpen?