Laat kinderen kennis maken met mediawijsheid met onze lessen van de methode Blits
Omgaan met sociale media
Mediawijs met Blits als gids!

Sociale media: vaak hartstikke leuk, maar soms ook behoorlijk lastig. Want wat doe je als een klasgenoot je een vervelend appje stuurt? Of als een onbekende contact zoekt via Instagram? Met de module Omgaan met sociale media leren kinderen hoe ze op een veilige en verantwoorde manier met sociale media kunnen omgaan. 

Materialen voor iedereen 

Bij de module Omgaan met sociale media werk je met software en papieren materialen. Met de softwarelicentie voor deze module heb je ook toegang tot de andere modules van Blits Digitale geletterdheidProgrammeren met Scratch, Maak je digitale presentatie en Maak je digitale schrijfproject (de laatste twee modules zijn beschikbaar vanaf schooljaar 2024-2025). Met een licentie hoef je per module alleen nog de werk- en antwoordenboekjes aan te schaffen. 


leerling

  • werkboek
  • leerlingsoftwareleerkracht

  • antwoordenboek
  • digibordsoftware
  • extra’s in de Lesomgeving


Werkboek

In het werkboek gaan de kinderen actief aan de slag met de kennis en vaardigheden uit de basis- en verdiepingslessen. Bij het werkboek hoort een antwoordenboek.

Leerlingsoftware

In de leerlingsoftware maken kinderen de herhalingslessen. Daarvoor kunnen ze thuis of op school inloggen. Een licentie voor de leerlingsoftware geeft toegang tot de software van alle modules van Blits Digitale geletterdheid.

Digibordsoftware

Met de digibordsoftware heb je alle voorbeelden en bronnen bij de hand om expliciete directe instructie te geven. Ook bespreek je de gemaakte opdrachten met deze software eenvoudig en effectief na. Een licentie voor de digibordsoftware geeft toegang tot de software van alle modules van Blits Digitale geletterdheid.

Extra’s in de Lesomgeving

Bij een softwarelicentie hoort ondersteunend materiaal dat je nodig hebt bij de module. In de Lesomgeving vind je een digitale handleiding, ouderbrieven en filmpjes waarin het thema en de lesinhoud worden besproken.

Alle materialen bekijken

Hoe kunnen we je helpen?