Blits: computational thinking

Laat die computer voor je werken!

Computers zijn overal. Niet alleen in je tablet en laptop, maar ook in je auto, telefoon en wasmachine. Stel je voor dat je al die computers voor je zou kunnen laten werken. Dat je ze helemaal zelf zou kunnen programmeren. Wauw, dan zou je een hoop voor elkaar kunnen krijgen! Laat dat nu precies zijn waar Blits Computational thinking om draait.


In de loop van het schooljaar 2023/2024 kun je aan de slag met het eerste deel van deze module.

Opbouw van Blits Computational thinking

Blits Computational thinking bestaat uit blokken van steeds zes basislessen, zes verdiepingslessen en één afsluitende meesterproef. De blokken zijn geschikt voor groep 6 t/m 8. 


Aan elke basisles gaat een korte lesinleiding vooraf die je klassikaal kunt geven of die de kinderen zelfstandig doornemen. De lessen voeren de kinderen vervolgens zelfstandig uit.Lesprogramma Blits Computational thinking 

  • 6 lesinleidingen, 6 basislessen, 6 verdiepingslessen en 1 afsluitende meesterproef per blok
  • lessen van ongeveer 45 minuten
  • extra opdracht voor sterkere en snellere leerlingen in iedere les
  • zeer geschikt om zelfstandig te maken, bijvoorbeeld als weektaak
  • afsluitend een meesterproef van ongeveer 45 minuten


Hoe kunnen we je helpen?