Laat kinderen leren programmeren met onze methode computational thinking
Programmeren met Scratch
Programmeer met Blits als gids!

Stel je voor: de kinderen in je klas gaan aan de slag met hun eigen animatie of game, helemaal zelf bedacht en gemaakt! Hun eigen verhaal, personages, achtergrond en geluiden… Dat is precies wat ze gaan doen in de module Programmeren met Scratch! 

Opbouw van Programmeren met Scratch

De module Programmeren met Scratch is geschikt voor groep 7 en 8. Plusleerlingen kun je - naar eigen inzicht - de lesstof al in groep 6 aanbieden. 


Programmeren met Scratch van Blits Digitale geletterdheid start met een introductieles (Level 0), waarin de kinderen leren hoe je inlogt in de omgeving van Scratch. Dan volgen zes basislessen, zes verdiepingslessen en de afsluitende Meesterproef. Aan elke les gaat een korte lesinleiding vooraf die je klassikaal kunt geven of die de kinderen zelfstandig doornemen. De kinderen voeren de opdrachten vervolgens zelfstandig uit. Lesprogramma Programmeren met Scratch 

  • 1 introductieles
  • 6 levels met steeds een basisles en verdiepingsles 
  • lessen van 45 minuten 
  • extra opdracht voor sterkere leerlingen in iedere basisles
  • zeer geschikt om zelfstandig te maken (bijvoorbeeld als weektaak)
  • afsluitende meesterproef van 2 x 45 minuten


Schematische weergave van de opbouw van computational thinking van Blits


Hoe kunnen we je helpen?