Blits

Een stevige basis voor iedere leerling

Vind je weg in tabellen en grafieken, leer slimmer studeren, beoordeel de betrouwbaarheid van uiteenlopende bronnen en raak vertrouwd met programmeren. Met Blits ontwikkel je je studievaardigheden én je skills op het gebied van digitale geletterdheid. Want die zijn tegenwoordig onmisbaar, binnen en buiten de schoolmuren.

Materialen voor iedereen 

Naast de basismaterialen biedt Blits ook verschillende aanvullende mogelijkheden. Zo werkt ieder kind op zijn of haar eigen niveau. 

leerling

basismateriaal

Bij ieder blok:  

  • bronnenboek
  • werkboek
  • toetsboek
  • leerlingsoftware


Bij de modules voor digitale geletterheid horen losse werkboeken. 


aanvullend materiaal

Plustaak Studievaardigheden

leerkracht

basismateriaal 

Bij ieder blok:  

  • handleiding
  • antwoordenboek
  • digibordsoftware


Bij de modules voor digitale geletterdheid horen losse antwoordenboeken. aanvullend materiaal 

-

Bronnenboek

Elke les in het bronnenboek van Blits begint met een pakkende inleiding gevolgd door een instructietekst, die met de voorbeelden in de bronnen wordt verduidelijkt. De kinderen gebruiken de bronnen bij de opdrachten in het werkboek. 

Werkboek

In het werkboek gaan de kinderen actief aan de slag met de informatie en voorbeelden uit het bronnenboek. Bij ieder werkboek hoort een antwoordenboek voor de leerkracht. 

Toetsboek

Elk blok van Blits sluit af met een toets. Deze kun je op papier (met het toetsboek) of digitaal afnemen. 

Leerlingsoftware

De leerlingsoftware van Blits kun je gebruiken voor de herhalingslessen en voor toetsing. De kinderen kunnen op school of thuis inloggen om de opdrachten te maken. Bovendien is de software voorzien van een resultatenmonitor. Een licentie voor de leerlingsoftware van Blits omvat de software voor studievaardigheden én digitale geletterdheid. 

Handleiding

Gebruik de papieren handleiding van Blits bij de voorbereiding van de les. Bij elke les zijn de pagina’s van het bronnen- en werkboek in de handleiding opgenomen. 

Digibordsoftware

Je kunt de lessen geven met behulp van de digibordsoftware. Daarmee heb je alle voorbeelden en bronnen bij de hand om expliciete directe instructie te geven. Ook bespreek je de gemaakte opdrachten zo eenvoudig en effectief na. Een licentie voor de digibordsoftware van Blits omvat de software voor studievaardigheden én digitale geletterdheid.

Werkboeken digitale geletterdheid

Je bepaalt zelf wanneer je aan de slag gaat met de modules van digitale geletterdheid. Bij elk deel hoort een werkboek. Daarin gaan de kinderen actief aan het werk met de kennis en vaardigheden uit de les. Bij de meeste werkboeken hoort een antwoordenboek voor de leerkracht. 

Alle materialen bekijken

Hoe kunnen we je helpen?