Laat kinderen studievaardigheden ontwikkelen met onze methode Blits
Blits
Een stevige basis voor iedere leerling

Vind je weg in tabellen en grafieken, leer slimmer studeren, beoordeel de betrouwbaarheid van bronnen en raak vertrouwd met programmeren. Met Blits ontwikkel je studievaardigheden én skills op het gebied van digitale geletterdheid. Want die zijn tegenwoordig onmisbaar, binnen en buiten de schoolmuren.

Materialen voor iedereen 

Naast de basismaterialen biedt Blits ook aanvullende mogelijkheden. Daarmee werkt ieder kind op zijn of haar eigen niveau. 

leerling

basis

Bij ieder blok:  

  • bronnenboek
  • werkboek
  • toetsboek
  • leerlingsoftware


Bij elke module voor digitale geletterdheid hoort een los werkboek met antwoordenboek. 


aanvullend

Plustaak Studievaardigheden

leerkracht

basis

Bij ieder blok:  

  • handleiding
  • antwoordenboek
  • digibordsoftware


Bronnenboek

Het bronnenboek vormt de basis van de meeste Blits-lessen. In dit boek staan de teksten, grafieken en andere bronnen die de kinderen nodig hebben bij het maken van de opdrachten in het werkboek. 

Werkboek

In het werkboek gaan de kinderen actief aan de slag met de informatie en voorbeelden uit het bronnenboek. Bij ieder werkboek hoort een antwoordenboek voor de leerkracht. 

Toetsboek

Elk blok van onze methode voor studievaardigheden sluit af met een toets. Deze kun je op papier (met het toetsboek) of digitaal afnemen. 

Leerlingsoftware

De leerlingsoftware van Blits kun je gebruiken voor de herhalingslessen en voor toetsing. Met een licentie voor de leerlingsoftware hebben je leerlingen toegang tot de software van studievaardigheden én van alle modules voor digitale geletterdheid. 

Handleiding

Gebruik de papieren handleiding van Blits bij de voorbereiding van de les. Bij elke les zijn de pagina’s van het bronnen- en werkboek in de handleiding opgenomen. 

Digibordsoftware

Met de digibordsoftware heb je alle voorbeelden en bronnen bij de hand om expliciete directe instructie te geven. Ook bespreek je de gemaakte opdrachten zo eenvoudig en effectief na. Met een licentie voor de digibordsoftware heb je toegang tot de software van studievaardigheden én van alle modules voor digitale geletterdheid. 

Werkboeken modules digitale geletterdheid

Je bepaalt zelf wanneer je de modules voor digitale geletterdheid inzet. Bij elk deel hoort een werkboek. Daarin gaan de kinderen actief aan de slag met de kennis en vaardigheden uit de les. Bij de meeste werkboeken hoort een antwoordenboek voor de leerkracht. 

Extra’s in de Lesomgeving

Een licentie voor de digibord- of leerlingsoftware geeft je toegang tot diverse (digitale) ondersteunende materialen die je nodig hebt bij de methode en de modules voor digitale geletterdheid, zoals digitale handleidingen en instructiefilmpjes. 

Alle materialen bekijken

Hoe kunnen we je helpen?