Prikkel de creativiteit van kinderen bij beeldende vorming in het basisonderwijs
Uit de Kunst: tekenen en handvaardigheid
We ♥ expressie

Kunst kan je aan het denken zetten, verrassen, aan het lachen maken en vragen oproepen. Door naar kunst te kijken, erover na te denken en zelf kunst te maken, verruimen kinderen hun blik. Wakker daarom het creatieve vuur aan in je leerlingen met Uit de Kunst voor tekenen en handvaardigheid!

Haal alles uit je creatieve les

Uit de Kunst is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Hierdoor ontwikkelen kinderen hun creatieve vaardigheden steeds verder.

Creativiteit kun je ontwikkelen.

Je hebt het of je hebt het niet? Nee hoor: iedereen heeft creativiteit in zich, en je kunt het door oefening sterk verbeteren. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig, en de mogelijkheid om te experimenteren. De lessen van Uit de Kunst bieden daar volop ruimte voor.

Lees meer

Met goede (praat)vragen haal je meer uit de les.

Door goede leerzame vragen te stellen maak je kinderen enthousiast en moedig je ze aan om kritisch te denken en hun gedachten te verwoorden. Zeker in expressieonderwijs is dat essentieel: het gaat daarbij vaak niet om goede of foute antwoorden, maar om je persoonlijke ideeën en de onderbouwing daarvan.

Lees meer

Effectieve feedback draagt bij aan het leren van kinderen.

Feedback kán een belangrijke bijdrage leveren aan het leren van kinderen, mits er wordt gekozen voor de juiste vorm van feedback. Een voorwaarde voor effectieve feedback is bijvoorbeeld dat de feedback je uitdaagt om na te denken over de gevolgde aanpak. De lessen in Uit de Kunst sluiten daarom standaard af met het kritisch evalueren van het proces dat de kinderen hebben doorlopen.


Lees meer

Hoe kunnen we je helpen?