2 minuten

Atlantis: compleet aanbod voor zorgniveau 1 t/m 3

Kinderen met dyslexie hebben intensieve en passende begeleiding nodig. De ondersteuning voor deze kinderen is opgedeeld in vier zorgniveaus. Iedere basisschool is verantwoordelijk voor een goede invulling van de zorgniveaus 1 t/m 3. Met de leesmethode Atlantis heb je daarvoor alles in een keer in huis! 

 

Inhoud 

  1. Zorgniveau 1: goed leesonderwijs in de klas
  2. Zorgniveau 2: extra begeleiding in de klas
  3. Zorgniveau 3: specifieke interventie
  4. Alsnog extra zorg nodig?


Met de methode Atlantis heb je alles in handen om zwakkere lezers zorg te bieden op de zorgniveaus 1, 2 en 3. Hoe werkt dat precies?


Zorgniveau 1: goed leesonderwijs in de klas 

Dit niveau is de basis: goed leesonderwijs voor alle kinderen in de klas door het juiste gebruik van een effectieve leesmethode.

 

Zo pakken wij het aan
Met Atlantis bied je kinderen een stevig fundament. Dat fundament is gebouwd op drie pijlers: leescultuur, leessucces en kwaliteit.

 

Lees ook: Atlantis: drie pijlers voor effectief en motiverend leesonderwijs

 

goed leesonderwijs in de klas


Zorgniveau 2: extra begeleiding in de klas 

Het eerste ondersteuningsniveau bied je aan alle leerlingen in je klas. De 25% zwakste lezers bied je daarnaast zorg aan op ondersteuningsniveau 2. Dat doe je met extra begeleiding in de klas, zoals pre-teaching, verlengde instructie en begeleide inoefening. Op die manier houden de leerlingen aansluiting bij de klassikale lessen.

 

Lees ook: Overbrug niveauverschillen in combinatiegroepen met Atlantis


Zo pakken wij het aan
Atlantis biedt in de digibordsoftware en in de handleiding mogelijkheden voor begeleide inoefening. Ook bevat Atlantis lesmateriaal voor pre-teaching. Dit materiaal kun je begeleid inzetten, maar leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag gaan. Door middel van pre-teaching bereiden kinderen zich voor op de klassikale les, bijvoorbeeld door een opstaptekst te lezen.

 

Een opstaptekst is een tekst die inhoudelijk vrijwel gelijk is aan de tekst die in de klas wordt behandeld, maar op een lager leesniveau is geschreven. Zo kunnen zwakkere lezers voorafgaand aan de klassikale les al kennismaken met de tekst. Op die manier weten ze waarover de tekst gaat en komen ze makkelijker mee in de les.

 

extra begeleiding in de klas


Zorgniveau 3: specifieke interventie 

De 10% zwakste leerlingen bied je ook zorg op ondersteuningsniveau 3. Voor deze kinderen zijn de reguliere lessen met extra begeleiding in de klas niet voldoende om goed te leren lezen. De ondersteuning op niveau 3 vindt plaats op school, maar wel buiten de klas.

 

Zo pakken wij het aan
Voor zorgniveau 3 heb je als gebruiker van Atlantis toegang tot het interventieprogramma Vooruit!. Je zet dit programma in om achterstanden weg te werken. Met Vooruit! oefenen kinderen extra met het correct en vloeiend lezen van woorden. Daarbij is er ook aandacht voor de betekenis. Bovendien oefenen ze met het lezen van deze woorden in een tekst.

 

Lees ook: Succeservaringen voor kinderen met leesproblemen

 

specifieke interventie


Werk je niet met Atlantis? Je kunt het interventieprogramma Vooruit! voor ondersteuningsniveau 3 ook los inzetten naast elke andere leesmethode. 

 

Benieuwd waarom we in Atlantis niet werken met voorleessoftware? Daarmee help je leerlingen met leesproblemen van de regen in de drup, zoals wordt toegelicht in het artikel Voorleessoftware: lang niet altijd de juiste ondersteuning bij dyslexie.Alsnog extra zorg nodig?

Soms boekt een kind na ondersteuning op zorgniveau 1 t/m 3 toch te weinig vooruitgang. In dat geval komt de leerling daarbovenop in aanmerking voor ondersteuning op zorgniveau 4. Dat is gespecialiseerde zorg buiten de school, bijvoorbeeld door een specialistische dyslexiebehandelaar of orthopedagoog.

 

Lees meer over Atlantis

 

Lees meer over Vooruit! voor zorgniveau 3