Laat kinderen kennis maken met mediawijsheid met onze lessen van de methode Blits
Blits Mediawijsheid
Mediawijs met Blits als gids!

Sociale media: vaak hartstikke leuk, maar soms ook behoorlijk lastig. Want wat doe je als een klasgenoot je een vervelend appje stuurt? Of als een onbekende contact zoekt via Instagram? Met de module Blits Mediawijsheid leren kinderen hoe ze op een veilige en verantwoorde manier met sociale media kunnen omgaan.

Opbouw van Blits Mediawijsheid

Blits Mediawijsheid bestaat uit zes thema’s die geschikt zijn voor groep 7 en 8.* Elk thema bestaat uit een basisles, een herhalingsles en een verdiepingsles. 


Je kunt de thema’s van Blits Mediawijsheid op een vaste volgorde behandelen, maar je hebt ook de vrijheid om zelf te kiezen welke thema’s je aanbiedt en in welke volgorde je dat doet.

 

Wordt iemand in de klas online gepest? Dan kun je kiezen voor het thema rondom pestgedrag op sociale media. Zitten veel kinderen uit je groep op Snapchat? Dan kies je voor het thema waarin dat medium centraal staat.


Benieuwd hoe je Blits Mediawijsheid kunt inpassen in je rooster?

Lees meer


* Als er specifieke thema’s rond mediawijsheid spelen bij jouw zesdegroepers, kun je ervoor kiezen om (delen van) de module al in die groep te behandelen. Maak daarbij zelf de inschatting of het niveau aansluit bij jouw leerlingen. 


Lesprogramma Blits Mediawijsheid

  • 6 thema’s 
  • 3 lessen per thema (basis-, verdiepings- en herhalingsles)
  • klassikale basisles: 2 x 45 minuten
  • optionele klassikale verdiepingsles: 45 minuten 
  • optionele zelfstandige digitale herhalingsles: 20 minuten 
  • in iedere basisles een extra opdracht voor sterkere en snellere leerlingen


Schematische weergaven van de lessen mediawijsheid voor de basisschool


Hoe kunnen we je helpen?