Blits Mediawijsheid

Mediawijs met Blits als gids!

Sociale media: vaak hartstikke leuk, maar soms ook behoorlijk lastig. Want wat doe je als een klasgenoot je een vervelend appje stuurt? Of als een onbekende contact zoekt via Instagram? Met de module Blits Mediawijsheid leren kinderen hoe ze op een veilige en verantwoorde manier met sociale media kunnen omgaan.


In het schooljaar 2023/2024 kun je aan de slag met deze module.

Materialen voor iedereen 

De module Blits Mediawijsheid bevat verschillende materialen voor de leerling en de leerkracht. 

leerling

  • werkboek
  • leerlingsoftwareleerkracht

  • antwoordenboek
  • digibordsoftware
  • extra’s in de Lesomgeving


Werkboek

In het werkboek gaan de kinderen actief aan de slag met de kennis en vaardigheden uit het thema. Bij iedere basisles en verdiepingsles horen opdrachten in het werkboek. Bij het werkboek hoort ook een antwoordenboek. 

Leerlingsoftware

In de leerlingsoftware maken kinderen de herhalingslessen. Daarvoor kunnen ze thuis of op school inloggen. Bovendien is de software voorzien van een resultatenmonitor die je als leerkracht eenvoudig kunt inzien.

Digibordsoftware

Je kunt de lessen geven met behulp van de digibordsoftware. Daarmee heb je alle voorbeelden en bronnen bij de hand om expliciete directe instructie te geven. Ook bespreek je de gemaakte opdrachten met deze software eenvoudig en effectief na.

Extra’s in de Lesomgeving

Bij een licentie voor de digibord- of leerlingsoftware hoort ondersteunend materiaal dat je nodig hebt bij de module. In de Lesomgeving vind je een digitale handleiding, video’s waarin het thema en de lesinhoud worden besproken en ouderbrieven.

Alle materialen bekijken

Hoe kunnen we je helpen?