Blits

Een stevige basis voor iedere leerling

Vind je weg in tabellen en grafieken, leer slimmer studeren, beoordeel de betrouwbaarheid van uiteenlopende bronnen en raak vertrouwd met programmeren. Met Blits ontwikkel je je studievaardigheden én je skills op het gebied van digitale geletterdheid. Want die zijn tegenwoordig onmisbaar, binnen en buiten de schoolmuren.

Effectief werken met Blits

Blits is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Daardoor is deze methode voor studievaardigheden en digitale geletterdheid bewezen effectief!

Wat een kind leert, hangt af van de leerstof, maar vooral van de verwerking daarvan.

Kinderen nemen niet automatisch alle informatie op die je aanbiedt. Wat kinderen daadwérkelijk leren, hangt af van de manier waarop ze die informatie verwerken. Gelukkig kun je je leerlingen daar effectief bij helpen.

Lees meer

Het is belangrijk om al tijdens het leren te evalueren en reflecteren, en niet alleen na het leren te toetsen.

Je kunt beter niet tot de afsluitende toets wachten met evalueren en reflecteren. Als je dat al tijdens het leerproces doet, kun je kinderen namelijk feedback geven op hun voortgang en zo tijdig bijsturen. Met de herhalingslessen van Blits is formatief evalueren eenvoudig.


Lees meer

Kinderen hebben hulp nodig om een leerervaring te vertalen naar hun dagelijks leven.

Veel leerstof is zo abstract dat het kinderen niet lukt om hun kennis en vaardigheden aan te spreken in het dagelijks leven. Bij Blits begint daarom elke leerervaring met levensechte en concrete voorbeelden. 


Lees meer

Waarom starten in groep 5? 

Hoe eerder je start met studievaardigheden, des te meer profiteren kinderen daarvan bij vakken als rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en begrijpend lezen. En ook met digitale geletterdheid kun je niet vroeg genoeg beginnen!

 

Effect op andere vakken

Bij alle vakken zet je studievaardigheden in. Zo moet je cijfers uit een grafiek kunnen halen om ermee te rekenen en moet je informatie uit allerlei informatiebronnen kunnen selecteren en verwerken om goed te kunnen lezen. Met Blits bied je je leerlingen houvast en een sterke basis voor alle andere vakken.

 

Effect op de eindtoets

Kinderen doen de studievaardigheden die ze nodig hebben bij hun eindtoets onvoldoende op bij andere vakken. Inmiddels werkt ongeveer de helft van de Nederlandse basisscholen daarom met Blits. En met succes: bij deze scholen gaan de resultaten op de eindtoets omhoog!

 

Vroege digitale start 

Als je pas in groep 7 start met studievaardigheden, duurt het langer voordat je een effect ziet op andere vakken. Daardoor zal het effect op de eindtoets ook minder zijn. We adviseren daarom om studievaardigheden al vanaf groep 5 op het rooster te zetten. Die tijdsinvestering verdien je bij andere vakken terug, doordat je je leerlingen een stevige basis meegeeft.


Grote niveauverschillen in de klas  

Zeker in een combinatiegroep kunnen de niveauverschillen groot zijn. Gelukkig kun je met Blits volop differentiëren, zodat je al jouw leerlingen de juiste begeleiding en uitdaging kunt geven.

 

Veel instructiemogelijkheden

Met Blits kun je in een zwakkere combinatiegroep beide groepen samen lesgeven. Je begint in een groep 5/6-combinatie bijvoorbeeld met het eerste blok van groep 5 en gaat vervolgens door met het tweede blok van groep 6, het derde blok van groep 5 en het vierde blok van groep 6. Het jaar daarop draai je de volgorde om.

 

Zwakkere leerlingen

Je kunt ervoor kiezen om alleen een uitgebreide instructie geven aan de kinderen die dat nodig hebben. De andere kinderen werken (deels) zelfstandig of in tweetallen. Kinderen die meer moeite hebben met de les, kun je uitgebreid instrueren aan de hand van de digibordsoftware. Door deze extra begeleiding halen ze meer uit de les. Deze kinderen kunnen wekelijks ook extra oefenen met de herhalingslessen. 

 

Sterkere leerlingen 

Sterkere leerlingen kunnen vaak wel wat meer uitdaging gebruiken. Voor hen is er bij elke les een extra opdracht opgenomen in het werkboek. Daarnaast kun je deze kinderen extra uitdagen met Plustaak Studievaardigheden. De opdrachten in Plustaak lopen niet vooruit op de leerstof, maar bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in Blits.

Hoe kunnen we je helpen?